Telkinler Neden Duyulmuyor

39
18533
Telkinler Neden Duyulmuyor

Eski tarihlerde bir ev düşünün. İçerisinde kapkara giyinmiş kırk haramiler var. Bir gün bu kapı çalınıyor ve beyaz giyimli bir genç geliyor. Onlara “Ben geldim sizin yerinize geçmek istiyorum” diyor.

40 haramiler bulundukları yeri terk eder mi? Hemen def ediyorlar beyaz giyimli genci.

İşte subliminal olan ve olmayan arasındaki fark budur.

Eğer telkinleri duyarsanız bilinçli olarak buna direnç gösterirsiniz. Yok müzik daha yüksek telkinler ise sadece beynin algılayabileceği (duymak ile algılamak farklıdır) düzeyde olursa kalıcı davranış değişikliği meydana gelir.

İste beyaz giyimli olumlu düşünce olumsuzlukları yanlış alışkanlıkları defetmek için kapıdan değil bacadan girmelidir. Öyle ki olumsuzlar karşı koyamasın. Bu nedenle subliminal telkin etkilidir.Önemli olan kırk haramiler uyurken gizlice onları defedip yerlerine olumlu düşünceleri yerleştirmek.

Çekirdek İnanç -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eğer sesi duysaydınız direnç gösterecektiniz.

Telkinlerin sesi hiç gelmiyor ya da çok az geliyor. Müzik sesi daha baskın. Bu etkiyi azaltmaz mi? Duyamadığım telkin nasıl etki edecek. Yüklediğim dosya hatalı mı?

Kulağımızın duyabildiği frekans aslında çok geniştir. Müziğin arkasında çalan telkinler kısık da olsa kesinlikle bilinçaltınız tarafından değerlendirilir.

Subliminal olmasının başka ne faydası var? Ben yine de telkinleri duymak istiyorum.

Faydası çok. Bir diğer faydası daha kolay dinlenebilmesi. İnsanlar işyerinde direkt olarak telkinleri dinlemekten çekinebilirler. Oysa telkinler gizili olduğunda müzik dinler gibi dinleyebiliyorsunuz bu da verimi arttırıyor. Israrla anlamak istemeyen bir site ziyaretçisi demiş ki:))))

“evet zaten ben ilk maili atmadan önce o sık sorulanlar bölümünü okudum da sordum,içten bir şekilde ama telkin hani,konuşma nerede,ben sesi sonuna kadar açtım duymuyorum konuşma falan. yani sır müziğin kendisindeyse “klasik müzik dinleyerek kendinize güveniniz artar” şeklinde bir yargıyla, işi uzatmadan sonuca bağlayabiliriz diyorum. ama eğer konuşma yoksa bu müziklerin içinde adının telkin olmaması gerek diye düşündüm.”

Bakiniz; Önce ritimleri belirleyip kağıt üzerinde özel olarak çıkartıyorum. Sonra telkinleri okuyup sesimi kaydediyorum. Diğer işlemler sonrası mp3 hazır oluyor. Subliminal ‘in mantığı sudur. Beynimiz kulağımız ile duymadığımız derecede alçak sesleri algılar. Algılamak duymak değildir. İşte bu konu ile ilgili bir yazı…

GİZLİ REKLAM (DÖVÜŞ KLÜBÜNDEN HATIRLARSINIZ)

Her ne kadar ülkemizde bilinmese de yabancı ülkelerde Subliminal mesaj kavramını neredeyse bilmeyen yoktur. Subliminal mesajı kısaca “kişinin bilinçaltına gönderilen gizli mesaj” olarak tanımlayabiliriz. Kişinin bilinçaltına subliminal mesaj göndermenin bir çok yolu var.

İşitsel Subliminal Mesajlar

Bunlardan en çok kullanılanı dijital ses dosyalarına gömülen mesajlardır. Üzerinde oynanabilirliği ve işlenilmesi ve yayılması daha kolay olduğundan MP3 dosyaları gizli mesaj için biçilmiş kaftandır diyebiliriz.
Peki sistem nasıl işliyor?
İnsan kulağı belirli frekans aralıklarındaki sesleri duyabilir. Bunun aralığın teknik detaylarına girmiyorum. Eğer siz bir müzik parçasını rahatça duyabiliyorsanız bu sizin duyabileceğiniz frekans aralığında
olduğunu gösterir. İnsan beynini algısı ise daha düşük yada daha yüksek
frekansları algılayabilecek kapasitededir. Dikkat edin “duyabilecek” demiyorum, algılayabilecek diyorum.
Subliminal mesaj içeren bir MP3’ü kulağınızla dinlersiniz, ancak içindeki gizli mesajı beyniniz dinler. Bu esnada kulağınız hiçbir şey duymaz. İnternette ve paylaşım programlarında bilinçaltı mesajları
içeren MP3 dosyaları bulunuyor. Hatta bu gizli mesajları frekans aralıklarına göre analiz ederek ortaya çıkaran yazılımlar dahi bulunmaktadır.

Görsel Subliminal Mesajlar

Subliminal mesaj göndermenin bir yolu da görüntülü mesajlaşmadır. Siz ekrana bakarken gözünüzün yalnızca “göz kırpma” hızında bir görüntü ekrana gelip kaybolur. Gözünüz hiçbir şey görmez ancak bilinçaltınız bu mesajı çoktan almıştır. Bir dönem sinemalarda bir kola firmasının ambleminin anlık
olarak gelip kaybolduğunu savunan kişiler bazı iddialar ortaya attılar. Dahasonradan bu şirketin subliminal mesaj tekniği ile reklam yaptığı ortaya çıktı.

MÜZİK ZEVKİMİZİ BELİRLEYEN KÜÇÜK TÜYCÜKLER

Bir müzik parçasını veya rüzgarın ağaç yapraklarında çıkardığı sesi dinlerken, büyük bir mucizenin gerçekleştiğini biliyor musunuz?Bu sırada havada yayılan ses titreşimleri saniyede 340 kilometrelik bir hızla kulağa ulaşır. Ve o ana kadar sadece birer fiziksel hareket olan titreşimler, kulakta gerçekleşen olağanüstü derecedeki kompleks işlemler sonucunda “ses”e dönüşür. Ve tüm bu olaylar, saniyenin binde birinden daha hızlı bir şekilde yaşanır. Yaşamımız boyunca birbirinden farklı sayısız ses duyarız. Bir kuşun ötüşü, kıyıya vuran dalgaların sesi, güzel bir müzik, insanların konuşmaları… Bütün bunlar, kulağımızda gerçekleşen bir dizi işlemin sonucunda bizim için anlam kazanır. Sesler iç kulakta, içi sıvıyla kaplı olan spiral bir bölme olan “salyangoz” içindeki sıvıya mekanik titreşimler şeklinde ulaşır ve sıvının içinde dalgalanmalar oluştururlar. Salyangozun iç duvarlarında yer alan tüycükler ve sıvıdaki dalgalanmalara göre belli belirsiz şekilde hareketlenirler. Bu tüycükler beyni uyarmak üzere kendilerini titreştirecek bir ses bekleyen minyatür arplere benzerler. Dinlediğimiz bir müzik sesi, gerçekte iç kulak salyangozumuzdaki tüycüklerin her notaya göre farklı hareket etmelerinden, bu farklı hareketlerin her seferinde tüycüklere bağlı hücrelerde farklı iyot dengeleri oluşturmalarından ve bu kimyasal işlemlerin elektrik sinyalleri üretmesinden ibarettir. Hücreler, bu olağanüstü işlemleri yaşamımız boyunca her saniye hiç yorulmadan, bozulmadan ve deforme olmadan yaparlar. Tüycüklerin Dinmeyen Hareketi Kulağın içindeki tüycükler ses yokken de titreşmeye devam ederler. Bu durum, orkestra şefinden işaret geldiğinde hazır olmak için, sürekli keman tellerini akort eden kemancılara benzetilebilir. Konser başlamadan önce tüycükler belli bir titreşim frekansına göre düzenlenirler. Titreşmek ve bilgiyi sinir lifi aracılığıyla beyne iletmek için de bu frekansa denk düşen notaları beklerler. İster hafif bir gitar sesi ister insan sesi olsun, kulak tüm seslerin sinyallerini beyne iletir. Bu durum işitmenin son derece aktif bir sistem olduğunu ortaya koyar. Üstelik bu titreşimler gelişigüzel değil, hoşlandığımız bir müziği veya bir uçak sesini algılamamızı sağlayan son derece kontrollü sistemlerdir.

DİKKAT! Yüksek Şiddetteki Sesler Tüycüklere Zarar Verir

İç kulaktaki binlerce tüycük son derece hassas ve kırılgandır. Uzun süre 85 dB’in üzerinde (yüksek sesli eğlence mekanları, yüksek sesli walkman dinlemek gibi) bir sese maruz kalındığında zarar görür, hatta sinir uçları zedelenir. Günümüzde 18 yaş altındaki gençlerde işitme kaybına sıkça rastlanmaktadır. Uzmanlar bunun için sıklıkla yüksek sesli müzik dinlenilmemesini, çok gerektiği zamanlarda da kulak tıkacı kullanılmasını önermektedirler. Çok gürültülü bir ortamda bulunmanın ardından kulaktaki uğultu hala sürüyorsa hemen bir doktora görünmek gerekiyor. 24 saati geçmeden uygulanan tedavi tüycüklerdeki hasarı onarabilir; aksi takdirde kalıcı zararlar olabilir.

Tüycüklerdeki Hassas Mekanizma

Bilim adamları her tüycüğün küçük bir ses amplifikatörü (ses sinyallerini yükseltmeye yarayan alet) olduğunu saptamışlardır. Üstelik bu amplifikatör düşük sesleri kuvvetli seslerden daha fazla büyüttüğünden sıradan bir ‘amplifikatör’ de değildir. İşte bu doğrusal olmayan büyütme sayesinde, frekansı 20 Hz – 20.000 Hz arasında değişen, yani yaprağın hışırtısından uçak motorunun gürültüsüne kadar her tür sesi duyabiliriz. Yapılan araştırmalar, tüycüğün bir atomun yarıçapı kadar bile hareket etmesinin hücredeki reaksiyonun başlaması için yeterli olabildiğini göstermiştir. İşte kulağın bu özelliği sayesinde insan gürültülü ortamda yanındaki kişinin sesini ayırt edebilir. Çünkü tüycükler ses çok zayıf olsa bile bu sesle senkronize olup beyne net bir mesaj gönderirler. Bu konuyu inceleyen uzmanlar, tüycüğün bu hassaslığını tarif etmek için ilginç bir örnek verirler. Tüycüklerin ünlü Eyfel Kulesi boyutlarında olduğunu düşünürsek, ona bağlı hücredeki etki, bu kulenin tepesinin sadece üç santimetre oynaması durumunda bile başlayabilmektedir. Tüycüklerin bir saniyede ne kadar salındıkları sorusunun cevabı da çok ilginçtir. Bu, sesin frekansına göre değişir. Frekans yükseldikçe, tüycüklerin salınım sayısı inanılmaz rakamlara ulaşır. Örneğin 20 bin frekansta bir ses duyduğumuzda, tüycükler de saniyede 20 bin kez salınmış olurlar. Herkesin Sevdiği Müzik Türü Farklıdır Tüycüklerin varlığı, titreşimlerin etkisiyle işitmenin olağanüstü özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. Bu olağanüstü özellik herkesin neden farklı müzik türlerinden hoşlandığını da ortaya koymaktadır. Nitekim yapılan araştırmalar iki farklı ses çıkarıldığında kulağın daha ince olan başka sesleri işittiğini belirlemiştir. Bu, tüycüklerin doğrusal olmayan işleminden yani ince sesi kalın sesten daha kuvvetli olarak algılamasından kaynaklanır. Başka bir deyişle tüycükler bilim adamlarının ek frekans adını verdikleri iki nota arasındaki sesleri de algılarlar, fakat ileti son derece karmaşık olduğundan, beyin iki notayı tam olarak birbirlerinden ayırt edemez. Beyin, iletileri algılamakta zorlandığı için bir müzik türünden hoşlanıp hoşlanmamamız ses uyumsuzluklarının yarattığı titreşimleri algılayan ve beyne ileten küçük tüycüklerle ilgilidir. Eğer bu tüycükler sürekli titreşerek aradaki ek frekansları beyne göndermeseydi, müzik zevkinden söz edebilmemiz mümkün olmazdı. Beyin tüycüklerle bağlantılı hücreler aracılığı ile sesleri algıladıktan sonra, uzmanlar kulağın eğitilebileceğini belirtmektedirler. Hoşlandığımız müzik türü ise kulağın eğitimi ve yaşadığımız mekanın veya bizim kültürel özelliklerimizle ilgili olarak şekillenir. Yapılan araştırmalar kulağımızdaki bu küçük tüycüklerin seslere karşı son derece duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır. Oysaki kulağımız tüm mekanizmaları ile birlikte bir anda var olmak zorundadır, aksi takdirde işlevini yerine getirmesi mümkün değildir. Sadece iç kulakta yer alan küçük tüycükler bile onlarca karmaşık mekanizmanın uyum içinde çalışmasıyla işlev gören, kusursuz bir sistemin varlığını ortaya koymaktadır. Modern bilim ve teknoloji ise, bu sistemin, çalışma prensiplerini tüm ayrıntılarıyla çözmeyi dahi henüz tam anlamıyla başaramamıştır. Nitekim ilk yaratıldığımız günden beri varolan ve hoşlandığımız müziği belirleyen fiziksel mekanizmanın ayrıntıları bilim dünyası tarafından henüz aydınlatılabilmiştir. Kulağımızdaki tüycükler, aslında salyangozun iç duvarını çevreleyen yaklaşık 20 bin ayrı hücrenin tepesinde yer alan birer maniveladır. Tüycükler bir titreşim algıladıklarında hareket ederler ve bu hareket, tüycüklerin altındaki hücrelerin kapılarını açar. Bu sayede hücrelere iyon girişi olur. Tüycükler ters yöne yattıklarında ise hücre kapıları bu kez kapanırlar. Bu sürekli hareket, hücrelerin kimyasal dengelerini de sürekli değiştirir ve onların elektrik uyarıları üretmelerini sağlar. Bu elektrik uyarıları, sinirler aracılığıyla beyne iletilir ve beyin de bunları yorumlayarak ses haline getirir.

Okuduğunuz için teşekkürler! Okuduğunuz için teşekkürler! Ben Atakan Sönmez, Burası hayatimdegisti.com. Ses kayıdı yaparken tesadüfen mikrofonda bir arıza olması sonucu Ritmotrans Telkin Yöntemini geliştirdim. Boğaziçi Üniversitesi Mezunuyum ve Türkiye'de ilk Subliminal Telkin Uzmanıyım. Şimdiye kadar 10 yılda bir milyon üzerinde kişi telkin mp3 lerimi indirip faydalandı. Eğer denemek isterseniz bu siteden ücretsiz telkin mp3 indirip uykuda dinleyerek bilinçaltınızı programlayabilirsiniz.   Bir şeyin sizi engellediğini hissediyorsanız bunu nasıl değiştireceğinizi bilmiyor yine de değiştirmeyi istiyorsanız... ;) ;) ;) ;) Yaşamınızda aynı olaylar tekrar tekrar gerçekleşiyorsa telefonla çekirdek inanç çalışması yaptırabilirsiniz. Çekirdek inanç ailemizden aldığımız olumsuz kalıplardan oluşur atalarımızdan gelen negatif kalıpları da içerir. Reddettiğimiz ama etkisinin çoğunlukla farkına varmadığımız bir özelliğimizdir. Kendimiz olmamızı engelleyen duyguyu bulduğumuzda hayatta çok hızlı yol alırız. Bunu fark edip bilinçaltımızdan temizletmezsek hep aynı şeyleri yaşarız...   Nasıl yaşamınızı değiştirmenize yardımcı olur ? Çekirdek inancınızın ne olduğunu ve nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiğinizde, bolluk bereketi, mutluluğu ve başarıyı kendinize çekersiniz. İlişkilerinizde yaşadığınız tıkanıklık çözülür. Kendinizi olduğunuz halinizle ifade edersiniz. Yaşadıklarınızın nedenlerini daha net anlarsınız.Daha dik yürürsünüz ses tonunuz değişir.Çocuklarınızda aynı çekirdek inançların oluşmaması için önlemler alırsınız.Bu çalışma kişisel gelişim amaçlı yapıldığı gibi kaygı, panik atak, fobiler, sınav başarısı, kilo verme gibi bir çok konu odaklı yapılmaktadır. . Çekirdek inancım bilinçaltımdan nasıl temizleniyor? Telefonla, Bireysel yüz yüze ya da online form ile tüm dünyadan internet üzerinden yazılı da tespit yapılabilir. Bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum ben de bu çalışmadan çok faydalandım Çekirdek inancın değiştirilmesinin yaşamınız üzerindeki etkilerine inanamayacaksınız. Yorumlar samimi ve gerçektir.Sitelerimizde ve forumda yaklaşık 5500 kişinin yorumu vardır. Başarı Hikayeleri İlk önce bu kadar basit bir şeyle mi bunca yıldır çözemediğim köklenmiş sorunları çözeceğim diye alay ettim, sonra inanmak istedim, olmadı zaten param da yoktu, para tuzağı dedi içimden bir ses ama 2 gece sonra yine sabaha kadar www.hayatimdegisti.com ve www.cekirdekinanc.com olmak üzere diğer sitelerini sabaha kadar araştırırken buldum kendimi. Öyle ya da böyle bir şekilde inanmayı tercih ettim ve aradım randevu aldım Atakan Bey de Özlem hn da inanılmaz yardımcı oldular ve MP3 TELKİNCD GELDİ...1 GÜN, 2 GÜNN GARİP RÜYALAR 3.GÜN RÜYALAR DEVAM EDİYOR HALA BUNALIYORUM 4.GÜN HİÇ OLMADIK UZUN SÜREDİR BEKLEDİĞİM BİR SÜRPRİZ 5.GÜN BAŞKA BİR SÜRPRİZZ ve böylece bugüne kadar devam etti, inanın 4 günde hayatım değişti ve bu gün Allah'a şükür, teşekkür ederim ki daha önce hayalini bile kurmadığım bir hayata sahibim, maddi ve manevi açıdan. ne dediyse deneyimledim, deneyimlemeye de devam ediyorum ve artık eminim çekirdek inancımı değiştirdiğim için hayatım her gün daha da iyiye gidecek ve bir daha asla eskisi gibi tıkanmalar, tam son anda bütün işlerin bir anda bozulması gibi yıpratıcı olaylar yaşamıycam veee DİŞİLİĞİMİ VE KADINLIĞIMI KABUL EDİYORUM VE BU KABULLENİŞLE HAYATIMA GÜVENLE DEVAM EDİYORUMMMMMMMMMMMM   SONSUZ TEŞEKKÜRLER, SİZİN GİBİ İNSANLARA TÜM DÜNYANIN İHTİYACI VAR.. SEVGİLER, MUTLULUKLAR, BOL BOL GÜLÜCÜKLERRRR -------------------------------------------------------- SANIRIM BİR MUCİZEYİ YAŞIYORUM herkese merhabalar.30 yaşındayım ve fazla uzatmadan konuya gireceğim.alkol,düzensiz uyku ve depresyon ile neredeyse 15 yılımı geçirdim...kısacası bitmiştim.evde boş zamanlarımda internet ile uğraşırken bu siteye denk geldim.reklam ve vurgun amaçlı bir site olduğunu düşünüp salladım.ardından bir iki yorum okudum ve kesinlikle inanmadan sitede gezmeye başladım.tamamen tesadüf eseri bulduğum sitede ücretsiz telkin mp3 gördüm.dinleyince ilk başlarda sadece müzik sesi duydum ve aldatmaca olduğunu düşündüm.tam 2 gün boyunca sırf o kuş ve Deniz sesleri hoşuma gidiyor diye dinledim.geçen bir kaç gün sonra inanımaz şeyler olmaya başladı.hiç abartmadan bir şok geçiriyordum.inanamıordum.hayatım bir anda öyle bir düzene girmiştiki korkmaya bile başlamıştım.böyle birşey olamazdı.toplumda konuşurken insanlar bana uyuşturucumu aldın diye alay ediyordu.bazen ağzımdan çıkan kelimelere ben bile inanamıyordum.aradan 15 gün geçti.şimdi beni adam yerine koymayan insanlar bile saygıdan hergün beni arar oldular.insanların gözünün içine baktığımda bile seni artık tanıyamıyoruz diyorlar ve hayretler içindeler.korkuyorum çünkü ben bile kendimi tanıyamaz oldum.oturuşum kalkmam konuşmam yemem uyumam herşeyim bir anda mükemmel oldu.hiç inanmadığım bir durumda bile beni böylesine mükemmel yapan şeylere halen inanasım gelmiyorum.içkiyi kökten bıraktım.artık uyuyorum hemde bebekler gibi...... -------------------------------------------------------------- Nasıl oldu sorusunu cevaplayayım Ana 3 telkini dinlememle başladım 1 yıl önce 3 ay dinledim kesinlikle davranışlarımın değiştiğini gördüm ama yeterli değildi bu süreç beni çekirdek inanç çalışmasına kadar götürdü 2018 nisanda bu çalışmayı kredi kartına borçlanarak yaptırdım. Değişim süreci çekirdek inanç çalışması ile başladı ama ne deişim:))Yukarıda yazdıklarımın büyük bir ölümü son altı ayda oldu. Çekirdek inancı yaptırın arkadaşlar o zaman buzdağının görünmeyen kısmına ulaşıyor oradaki kodları değiştiriyorlar verdiği cd lerle.Sonuç olarak ben bu parayı işe yaramadı diyip geri alabilirdim sorgusuz sualsiz geri veriyorlar tabi böyle etik olmayan davranışı eğerki değişim olmussa burada bulunan bir çok arkadaşımın yapmıyacağına eminim. Şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar biraz da olsa before- after yapmak lazım aradaki farkı görmeniz için ben kendi kardeşime yaptırdım çekirdek inanç çalışması bariz değişimleri ben kendi gözümle şahit oldum maddi manevi ama her seferinde adam dediki galiba bana bir etkisi olmadı:)) adam yurt dışından döndü geliri 5 e katlandı davranışları deişti ama işte insanın biraz kendini analiz etmesi gerekiyor tabi ben ondaki ve kendimdeki değişimleri o farkına varmasa bile gördüğüm için çok mutlu oluyorum.Bunları telkinleri dinleyipte bende işe yaramıyor diyen arkadaşlar için dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı için yazdım.  
********************************************************************** "Öncelikle bir gönül borcu olarak bu yorumu yapmak istedim.Geçen yıl sitenizden sipariş verip sadece 2 hafta dinleyip ön yargılı bir şekilde davranmıştım.Ücret iadesi istediğimde hiç bir sorun çıkarmadan ücretin tamamını iade ettiniz.Hatta cd leri geri almadınız.Cd leri dinlemeye devam ettim ve 4 yıldır atanamadığım bölüme atandım.İlk maaşımla kabul ederseniz tekrar ödemenizi yapacağım.Hakkınızı helal edin. Ben de diğer arkadaşlarım gibi telefonla çekirdek inancı bulma çalışmasına katıldım. İlk olarak Atakan Bey ile irtibata geçerek Özlem hn'a ulaştım. Bir çok tereddütüm olmasına rağmen yani telefonla nasıl olurda bu konuda başarı sağlanabilir endişesini taşımama rağmen Atakan Bey'le konuştuğumuz ilk andan itibaren onlara duyduğum güven hemen hissettirdi kendini bedenimde ve ruhumda 3-02-2018 günü akşam saat 9 da ( bu tarihi ve saati unutmuyorum çünkü hayatıma katkısı sözle ifade edilmeyecek kadar önemli) Sesini duyduğum ilk andan itibaren anında yaptığı tespitlerle sanki beni görmeden tanıyormuş gibi inanılmaz bir his bıraktı bendeTelefonda bu kadar iyi tespitlerin yapılabileceğini aklımdan bile geçirmemiştim. Hayatımda bildiğim ancak benim hayatımda nasıl bu kadar olumsuzluk yaratabileceğini düşünemediğim çok çok önemli noktaları yakaladı ve bu konuda beni bilgilendirdi inanılmaz derecede. Konuşmamızın sonucunda bazı olumsuzlamalar ve olumlamalarla ev ödevleri verildi bana. Ve şu an onları büyük bir sabırla ve kararlılıkla uyguluyorum. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ben eşinden gizli yaptırdım çekirdek inanç telefonla çalışmasını.çok da memnun kaldım.1 ay sonra eşim öğrenince tartıştık ve hemen ücreti iade ettiniz.CD leri dinlemeye devam ettim.eşim dahil çevredeki herkes değişimi fark etti. 2 ay sonunda o da yaptığının farkına vardı ve ücreti tekrar ödemek istedi.öyle yerlerden hic umulmadık paralar geldi ki ona ihtiyaç duymadan kendim ucretinizi gönderdim.bu süreçteki anlayışınız gösterdiğiniz kolaylık için milyonlarca kez tesekkur ederim. sizler nasıl insanlarsınız yaa!!!öncelıkle sızlere sonsuz tesekkurlerr her bırınızee hepinizeee! yklasık 4 gundur dınlıyorum ego sucluluk ve kendıne guvenıı yorumlarımı ara ara yazmaya calıstım sıze bugun cok daha ıyıyım ınanılmaz seyler olmaya basladı hayatımda..sındırımım sıtemım ve bagırsaklarım cok guzel calısmaya basladı bugun,daha pozıtıf baktım bugun herseye..mesela yagmur yagdıgında hemen semsıyeyı acan ve yagmurdan nefret eden ben bugun yagmur damlalarının yuzume damlasından buyuk keyıf duydum..Aksam ıs cıkısı eve gelırken herzamankı kullandıgım yolu kullandım bılın bakalım ne oldu?? meger sımdıye kadar fark etmedıgım ne kadar mekan varmıs farkındalıgım arttı ınanamadım hatta bır ara yanlıs yolamı gırdım dedımm:)) sızın yuzunuzden bugun kesın yolda herkes bana delı demıstır engel olamadıgım bır sırıtmaa hakımdı yolda bana:)) ınsanlarla bugun ıtıbarı ıle sureklı goz temesı kurdum kı kurmayan gozlerını kacıran ben yaptımm bunuu:))sohbet bıle etmeyen ben sohbet etmeye basladımmmmm..SİZLER BENIM MUCIZEMSINIZ BEN ALLAHTAN MUCIZE ISTEDIM ONLARDA BANA SIZI GONDERDIII SIZLERII TEK TEKKKK SEVIYORUMMMMMMMMMMM AYYYYYY COK MUTLUYUMM BEN YAA:))Not:bu arada ılkgunlerde olusan o bas agrım cok cok hafıfledı artık;)bu arada ruyada gormeye basladım hemde cok farklı ruyalarr.herkess denesınnnnn Insanlar kendı mucızelerını kendılerı yaratırlarrr;) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atakan Bey Merhaba, yaklaşık 4 ay önce görüşmüştük. Uzun zamandır size yazmam gerektiğini düşünüyordum ve sonunda o 1 saatlik görüşmenin ardından hayatımda oluşan olumlu gelişmelerdeki etkiniz için teşekkürlerimi iletmek adına size yazıyorum. Çok değil sadece 3 hafta sonra kariyerimde gerçek anlamda bir basamak atladım. Evet, sizden tarafıma ulaşan telkin müziklerini dinlemeye başladıktan 3 hafta içerisinde, telefonum çaldı ve bir iş teklifi aldım. Hayal gibiydi, hem de bir anda çok hızlı şekilde oldu. Bazen hayal gibi görünen şeylerin gerçek olabileceğini ve her şeyin zihnimiz ile olabileceğini bire bir şahit oldum. Olabilecek tüm olumlu gelişmeler sanki de benim için bir araya gelmiş gibiydi ve şimdi çalıştığım firmada Yönetici pozisyonunda 3. ayımı doldurmuş bulunmaktayım. Size o dediğim cümleyi daha dün gibi hatırlıyorum.'Uzun bir süredir iş hayatımda ilerleyemediği-mi hissediyorum' ve siz de bana başarı için gerekli telkinlerin de olacağını söylemiştiniz. Tabi ki de sizi arama ihtiyacını bu sebeple duymamıştım. En somut örneklerden biri olduğu için paylaşmak istedim. Daha size kendimi anlatmak için kurduğum ilk cümlemde beni anlayarak bana beni anlatmanız ve tespitlerinizin doğru olması da bir o kadar şaşırtıcıydı.Kendimi tanımak için başvurduğum onca danışman ve psikolojik yöntemlerin yanında sizin kullanmış olduğunuz bu yöntemin hızlı ve etkileyici bir şekilde doğru tespitlerle olması inanılır gibi değil. Her fırsatta söylediklerinizi hatırlıyor ve kendime dışarıdan bakabiliyorum. Telkin cd'lerinizi hala ara ara dinliyorum. Özellikle de 'Mükemmeliyetçililik' üzerine daha çok yoğunlaşmam gerektiğini biliyorum. Ama yine de bana o kadar çok faydası oldu ki, bu doğru tespitleriniz için size çok çok teşekkür ederim     Nedir ne değildir bilgi çekirdek inanç uzmanlık ve 5 dakika ücretsiz ön tespit için www.cekirdekinanc.com www.cekirdekinanc.com/magaza Uyurken bile dinleyip bir gecede sizi değiştirecek ritmotrans telkin cd leri indirmek için www.hayatimdegisti.com www.telkincd.com Telefonla çekirdek ön tespit bilgi amaçlı 5 dakika ve ücretsizdir. +90 212 4816645(sabit no tüm dünyadan arayabilirsiniz) +90 542 447 50 50 (vodafone ve whatsup )

39 YORUMLAR

 1. BENDENİZ

  Otuzlu yaşlara geldiğinde insan kendinin dünyadaki yerini sorgulamaya ve kendini tanımaya çalışıyor hayat meşgalende fazlaysa kaybolup gittiğin bir sokakta buluyosun kendini. Adresi bildiğin halde,hangi taşıtı kullanman gerektiğini bildiğin halde hedefe ulaşamıyorsun ya da o hedef senin için ulaşılmaz oluyor.Çünkü kafanı toparlayamıyorsun.Bilinçaltın sana oyunlar oynuyor kendini kötü hissetmeni sağlıyor. Herşeyin yerli yerine oturtmak için ve negatifliği pozitifle değiştirmek için cd lerinizi dinlemek istedim böyle bir hizmet verdiğiniz için teşekkür ederim yorum yapan herkesede teşekkür ederim güvenmemi ve dinlemeye değer kılmamı sağladıkları için

 2. Nihal

  Mrb önce ben de tereddüt etmiştim. Sonra araştırdım ve çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Dün özellikle telkinleri duymaya çalıştım ama inanın hiç duyamadım. Fakat gece uyurken dinlediğimde kısa kısa bazı metinleri algıladığımı fark ettim. İlginç geldi. Hatta telkinlerde tek metin yok üst üste iki metin olarak algıladım birinde sürekli mutlu ol deniyordu

 3. Fatoş özkent

  Harikasınız elinize kalemizine sağlık günlerdir sizi takip ediyorum insanlığa ışık saçıyorsunuz farkındalığımızın artması dileği ile en güzel yarınlara

 4. yldcngz

  sitede de subliminal msj var sanırım.. okurken pasiflora içmiş gibi oldum..

 5. bir dost

  smdı dınlemeya basladım kafam uyustu mıdem bulandı basım dondu ıns bı zararı yoktur umarım faydalıı olur

 6. ayt dusn

  bu sayfadaki telkinlerin müziklerini sırasıyla dinliyorum bir faydası olurmu.

 7. rana

  yorumları okuyorum ve çok carpcı gelişmeler görüyorum..aslında inanmakla baslar hersey..ben bilincaltımızn karmasıklığına inanan biriyim ve bir uzman yardımıyla temizlenmesi gerektiğinide biliyorum..hayatta herseyin bir uzmanı vardır..inanmayanlara soruyorum basınız ağrıdıgında midemiz ağrıdıgında yada depresyonda olduğumuzda neden bir uzmana ihtiyac duyuyorsunuz..inanmıyorsanız..demekki her karmasık olayların bir bilen tarafından çözülmesi gerekiyor.atakan beye bende gidecem ve çok inanarak..sevgiyle huzurla

 8. Anonim

  merak ediyorum. işimle ilgili acaba bende doğru bi karar alablrmiyim die. yanlış işi yapmıorum bnce faat boyutunu değştrmek yaptığım şey şuan. ve bunu yalnz ben anlamlı buluorum

 9. Asî

  ben yaklaşık 5 yıldır dönem dönem yoğun olmak üzere bunalım yaşıyorum.2 yıldır iğrenç giden bir ilişkim var ama korkumdan ayrılık acısı çekme korkusundan ayrılamıyorum onun haricinde hiç mutlu olamıyordum.sadece onunla ilgili değil kendimi sosyal hayata adapte edemiyordum.ayrıntılara detaylara çok takılan bir insandım.ve cd siparişine karar verdim.sonradan sitede ücretsiz telkinleri gördüm dinlemeye başladım ilk gün biraz huzursuzdum şimdi 3. günüm geceleri değişik rüyalar görüyorum fakat mutlu bir insanım kendimi hemen kötülüğe sürüklemiyorum.ayrıldım ve şu an dibe vurmam geekirken tam dozumdayım.sakinim kabullenebiliyorum bazı şeyleri.cd lerim daha gelmedi onları da sabırsızlıkla bekliyorum.bazı arkadaşlarım diyor ki inanaıyorsun da ondan oluyor.o zman sizde inanın diyorum.yeter ki mutsuz umutsuz kişiliiğinden vazgeçmiş omuzları çökük bir insan olmayın herkese boll bolll mutluluk diliyorum….

 10. serhatlim

  bir insana ister müzigin icinde ister müzigin disin da aa sen basarilisin sen basarirsin sen taktir getirirsin dediginiz zaman o insan isremesede basarili oluyor ki ben bunun canli örnegiyim .taa ilk okul birinci sinifta ne isse bir tesekkür belgesi aldim allaaa tamam serhat süper zeka falan neyse orta okul birinci sinifa kadar bu böyle devam etti ve hep birinci ve ikin ci dönem taktir belgesi aldim .sonrami ne oldu.orta 2 de taktir alamadim ablamin büyük oglu aldi ama orta ikiyi zayifsiz gectim orta 3 e ee ota ücre sinifta kaldim ve okulu biraktim .nedenmi cünki cevrem aaa büyük ablamin oglu cok basarili sen degilsin sen tembelsin demege baslamisti bunu algiliyan beyin sesli mesaji cok iyi uyguladi ve daha cok basarisiz oldum sinifta kaldim ve almanyaya isci ailesi olarak dayim getirdi beni.dayim beni önceden oldugu gibi cok akilli caliskan biliyordu ve sen akillisin dedi ve olan oldu 14 ay icinde daha 15 yasinda ev ve kendi isimin patronu oldum yanimda isci bile calistiriyordum 55 yasinda almanin adin ruhsat actirip seyyar pazarcilik isi yaptim 19 yasin da ilk dükknimi 22 de ikin dükkanimi actim 3 isci yanimda calisiyor paraya para demiyordum taki o kazaya kadar bir araba kazasi yaptim 3 ay yatakta yattim omiriligim xcatöladi olanlar oldu serhat basarisiz düsmanlarim dostlarim bile allahindan buldu dediler ve ben bittim su annda ayni sey ve ben bbittim.akil var mantik var.birisi sizoi dürtmese icinizden nasil sigarayi biraka bilirsinizki.kilo ver sen yag sin cirkin sin sesli desin isterse müzik icerisinde bilinc altina yerlessin nasil kilo verebilirsinizsinizki imkansiz.benim beynimin bilinc altimin demesi lazim benim fazla kilom var ve ben cirkinim ozaman insan istesede istemesede derölerya yagli yiyecek yiyemez.bunuda kimse inkar edemez. yasayan herkes bilir ben bu sistemi kullanmayi düsünmüyorum inaniyor faydali ama bana bundan sonra bi fayda göstermez.

 11. Ayse M

  Merhaba, Uygulamayi yapmayi cok istememe ragmen cok firsat bulamiyordum. Cunku surekli hareket halindeyim veya dersteyim veya ders calisiyorum. Ders calisirken de birsey dinleyemiyorum. Gece uyurken de bir cihaz aciksa hayatta uyuyamazdim. Bu yuzden bir haftadir gunde ancak bir iki kez dinleyebiliyordum telkinleri. Dun gece ne pahasina olursa olsun muzigi acik birakarak yattim. Sesi cok yuksek degildi kisik oldugu icin ise yaramayacagini dusundum once (insansoglu cok ilginc, siz sitede kisik seste dinleyebilirsiniz demenize ragmen inanmadim). Sabah hafif bir ic acisiyla uyandim. Bunun degisimin sancisi oldugunu dusundum. Sonra baktim hakikaten dik duruyorum. Bakislarima bir guc geldi. Aklima bana yapilan haksizliklar geldi. Sonra onlar su an karsimda olsa tavrimin nasil olacagimi dusundum ve kendimi cok iyi hissettim. Keske daha once uygulsaymisim dedim. Ama su anda ne mutlu bana ki artik boyle bir gercekligi birebir yasama sansim oldu diyorum.
  Uygulama icin tereddut eden veya erteleyen arkadalara bir mesajim olacak.
  Belki de bu tereddutleriniz kacis icin bahanelerinizdir. Degisime insan ister istemez direnc gosteriyor. Oyle olmasaydi zaten herkes cok cabuk ve cabasiz degisirdi, bu akdar insan psikologlara psikiyatristlere gitmez, senelerce ilac kullanmaz, aninda degisirdi.
  Yolunuza koydugunuz taslarin farkinda olun ve onlari kaldirmak icin istekli olun. Insan o degisimin gerceklesmeye basladiginin izlerini gormeye baslayinca ilk aklina gelen neden daha once yapmadim oluyor. O yuzden lutfen siz de benim gibi bu sitesi ziyaret edip edip uygulamayanlardansaniz HAREKETE GECIN!

 12. suna ferdi

  Ben topluluk önünde konuşamıyorum benim önce hangi telkini ve ne kadar süreyle dinlemem gerektiğini yazarmısınız. Birde sigarayı bırakmak istiyorum. Hangi telknleri dinlemem lazım. yardımlarınız için teşekkürler…

 13. cemil gürdamur

  sadece yorumum yaımlanacakmı die merak ettiö

 14. Kayra B

  Ben burasini okumadan baska bir forumda cevap yazdim, klasik muzik 3dakikadir calisiyor ama telkin falan duymadim acaba sadece enstrumantel olan kismini mi indirdim falan yanilgilaara dustum, ilerleyen dakikalarda cok az ve kisik bir ses duydum arkadan birisi bididibid konusuyordu once tuylerim diken diken oldu bu nasil bir zekadir kimin aklina boyle birsey gelmistir diye, bilincaltimiza islediginden eminim, ilk bir kac dakika nediyor acaba diye ugrastim duymak icin isimi biraktim ama olacak gibi degil, ben simdi klasik muzikten nefret eden birisi olarak ona alismaya calisiyor ve sevmeye karar veriyorum, ama Atakan bey birsey soyleyecegim bu sizin sesiniz mi, bana bir bayan sesi gibi geldi, tane tane konusuyor. Hoscakalin, gercekten Tesekkur ederim.

 15. damla devrim

  sizler bir umut ışığı,psikolojide devrim,en önemlisi de telkinin ta kendisisiniz.Suçluluk ve ego güçlendirici cdlerini dinleyerek başladım yola ve şu an sosyal fobi ile devam ediyorum.Sanırım 1 ay olmak üzere…Sonuç: kendimi dünyayı kurtaracak insan gibi hissediyorum :)) Saygılarrr.

 16. ÖZGÜR

  TAM OLARAK NE OLUYOR BURADA?? BEN ANLAMADIM ŞAHSEN.YARDIMCI OLUR MUSUNUZ ?

 17. merve demirdöven

  çoğu insanın ön yargıyla yaklaştığı bir durum. bir çok arkadaşıma bahsettim tavırları çok garipti su sesini dinleyen bir arkadaşım affınıza sığınarak söylüyorum ben bunu dinlesem gece tuvaletimi altıma yaparım dedi. ikna etmeye uğraştığım birçok arkadaşım benzer tavırlar sergilediler.
  atakan beyin yazılarından da yararlanarak çok detaylı bir şekilde anlatmama rağmen sonuç alamadım.
  o nedenle de çok da uğraşmoıyorum artık ben bahsediyorum anlatıyorum dinleyip dinlememeyi de karşımdakinin tercihine bırakıyorum.
  ben iki üç aydan beri dinliyorum etkisini fark etmemem mümkün değil.
  utangaçlık, korku, suçluluk buna vb duygulardan arındım. dinlemeye devam ediyorum çok daha mutluyum.
  atakan beye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
  bu siteyi bulduğum için çok şanslıyım.

 18. ahsen

  şimdi dinliyorum ney sanki konuşuyor bana bişeyler anlatıyor, arada içime sıkıntı doluyor beynimin bi taraflarında bişeyler oluyor anlayamadığım.

 19. günay

  Aralık 26, 2010
  Merhaba;

  Sitenizi dün gördüm ilgimi çekti psikolojiyi seven biri olarak.Okudum yazılanları,yorumları,telkin hakkındaki bilgileri vs. sonra telkinlerden 5 6 tane indridm mesela neyli bir telkin vardı ego güçlendiriciydi sanırım şuan hatırlamıyorum tam ancak bu ve bir kaç tane daha indirm.Bunları indirip aşağı yukarı 10ar defa falan dinledim aşağı yukarı az önce fark ettim ki azda olsa böyle kısa bir sürede gelişme var.Bu gelişme neydi.Ben normalde dişimi fırçlarken aynaya bakarım,ayna boyumdan aşağı olduğu için neredeyse kamburumu çıkarıp fırçalıyorum.Bu akşiam hiç farkında olmadan nasıl olduysa bir baktım ki dik duruyrum sonradan farkına vardım bir baktımki aynada yüzüm yok Sonuç olarak bu telkinler işe yarayacak giib bu siteyi açan ve emeği geçen herkese teşekkkür ederim.

  İyiki varsınız.

 20. büşra

  Aralık 05, 2010
  ben kullanmayabaşlayalı 1 gün oldu inşallah bende etkisini görürüm

 21. Şahin

  Temmuz 11, 2010
  Arkadaşım bende müslümanım bende kur’an dinliyorum namaz kılıyorum…ama söylemek istedigim şey şu hayat kurtarmak için araba kullanman gerekiyodur ama bu kur’an da yazmıyodur ögrenmen gerekir hadislerinde Kur’anı tam anlayabilmek için okunması gerektigini söylerler şimdi arkadaşım Tümüyle iyi bir insan olabilmek için din şart ama yanında bu güzel çalışmalarda hadisler gibi renk verirse o zaman tadınden geçilmez hayatın…

 22. mert K.dere

  Haziran 21, 2010
  ritmi bilmem neymis cok komik …insan gercekten huzura erişmek doğru yolu bulmak istiyorsa Yüce Rabbimizin biz Müslümanlara yol gösterici olarak gönderdigi Kuranı okuyup anlamamız gerekmektedir…. gerisi hava civadir..

 23. anka

  Ocak 23, 2009
  sitenize bugün tesadüf olarak giriş yaptım ve iyi geçeceğe benziyor.saat şuan sabahın 3.30 oldu yarın devam etmeyi düşünüyorum.iyi geceler.

 24. Ahmet S.

  Kasım 04, 2008
  Verdiğiniz emekler için çok teşekkürler! Çok yararlı şeyler yapıyorsunuz.

 25. nilay yıldız

  Ağustos 19, 2008
  SİTE”MİZİ”YAKLAŞIK 3 AYDIR TAKİP EDİYORUM.RİTMOTRANS MÜZİKLERİNİ SÜREKLİ DİNLİYORUM KARIŞIK OLARAK GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK ETKİLERİNİ GÖRDÜM VE GÖRMEYE DEVAM EDİYORUM.KENDİMİ ÇOK İİYİ HİSSEDİYORUM.KONUŞTUĞUM HER KİŞİYE KONUYU BU SİTEYE GETİREREK TAVSİYEDE BULUNUYORUM.KAİLE ALIP ZİYARET EDENLER DAHA POZİTİF VE MUTLULAR… BU HARİKA BİRŞEY…AYRICA KİŞİSEL GELİŞİM VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ İLE YAKINDAN İLGİLİYİM.BU KONUDA PAYLAŞIMLARDA BULUNABİLİRSEM ÇOK MUTLU OLURUM…HERŞEY İÇİN YÜREKTEN TEŞEKKÜRLER..

 26. ayşe

  Temmuz 07, 2008
  Mesajları duymayı neden bu kadar istiyoruz?Bilinçli aklı ikna etmek için.Oysa bilinçli aklı günlük hayatta kullanma oranımızın yüzde iki ile beş arasında olduğunu söylüyor bilim adamları.Komutları kişisel,şimdiki zamanda,kök ve yorumsuz alan bilinçaltı ise yüzde doksan beş- doksan sekiz oranında kullanılıyor imiş.Aslında her şeyi bir duygu adına yapıyoruz ve mantıklı bir açıklama ile doğruluyoruz anladığım kadarıyla.İşi yapan bilinç altı olduğuna göre bilinçli aklı ne diye ikna etmeye zaman harcamalı?İşte zamandan ve çabadan kazandıran bir yöntem.Hazırlayan arkadaşların ellerine sağlık.Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.Müziklerin çeşitliliği de eksta, seç beğen al tadında.Daha ne istenir ki?

 27. nüans

  Şubat 08, 2008
  bu yöntemin farkına varılması yaklaşık 60 yılı buluyor . sublimal mesajlar dan en belirgin örnek ;cinema filmi sırasında yanıp sönen kutucuklar içersinde,, coca cola iç patlamış mısır ye ,,bu kutucuklarki mesajların insanlar üzerindeki etkisi oldukça somut bi şekilde kendini gösterdi..o cinema da cola cola tüketimi 100 ,,,,mısır tüketimi 100 artmaktadır şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim arkadaօlar bu telkinlerin etkisi sizin tahminlerinizden de çok fazla ..atakan bey ve tǃm arkada܅lara sevgiler,,,,,

 28. GÜLÜSTAN

  Ocak 07, 2008
  tam olarak ne dinlediğimden nasıl emin olcağım.İstemediğm içerikler varsa ?

  Yapılan araştırmalar kişiye istemediği hiç bir şeyin telkin dinletilerek yaptırılamayacağını göstermiştir.
  Sitemizde ücretsiz çalışmalar yanısıra ücretli çalışmalarda yapılmaktadır.Telkinlerin içinde başka bir şey olması durumunda bu eninde sonunda ortaya çıkar ve bu sitenin tamamen bitmesi anlamına gelir.Yüksek bütçeli studyolarda bu tür sesleri ayıran programlar bulunmaktadır.
  Bu nedenle profesyonel anlamda böyle bir site açan hiç kimse böyle bir riski göze alamaz.

  Bir diğer soruda şudur.Diyelim ki telkinleri yüksek sesle yaptik peki onun ardında kısık sesli başka bir telkin daha olmadığını nereden bilebiliriz.Görüldüğü üzere şüphenin sınırı yoktur.Elbette dinlemek yada dinlememek kendi tercihinizdir

 29. edip

  Ocak 01, 2008
  “Subliminallik” ile ilgili yukarıdaki bilgiyi ve üyelerin yorumlarını okudum. İlk defa duyduğum şeyler. Anlatılanlar doğruysa uzun süre ilgilenebileceğim bir site. Benimle ilgili pek çok başlığa rastladım. Söz konusu mp3’leri henüz dinlemedim; ama hemen indirmeye başlıyorum. Merak ettiğim bir şey var: Düşüncem yanlış bir ön yargı olabilir, “Kulağımızla duymadığımız, sadece beyinle alğılanabilen bu mesajlar, bilinçaltımızla mesajı gönderen arasında bizim bilemeyeceğimiz bir bağ kuruyor. Mesajın içeriğinde nelerin olduğunu hiç bilmeyeceğiz; sadece belli bir süre sonra ortaya çıkması muhtemel sonuçları takip edeceğiz. Ve ortaya çıkanlar beynimizin öğrendiği, bizim de kendimizi uymak sorunda hissedeceğimiz durumlar olacak. Yani nasıl mp3’leri dinlemeden önce, beynimizin sahip olduğu ve bizim de rahatsız olduğumuz yanlış öğrenmelere uymak zorunda kalıyorsak mp3’leri dinledikten sonra da subliminal mesajların beynimize öğrettiklerine uymak zorunda kalacağız. Peki, elimizde olmadan uyacağımız bu yeni davranışların içeriğinin iyi, güzel şeyler olduğunu nereden bileceğiz? Bu mp3’lerde bizim için kötü sonuçlar doğuracak mesajların olmadığını nasıl bilebiliriz? Sakın daha sonra beynimize o mesajların yanlış şeyler olduğunu, onları öğrenmemesi gerektiğini, başarılı ve mutlu bir hayat için daha güzel şeyler öğrenmesi gerektiğini belirten subliminal mesajlar göndermek zorunda kalmayalım!!!
  Bu önyargım için, mesajların merkezindeki şahıstan özür diliyorum ve “subliminal mesajların içeriğinin güvenilirliği” konusunda sözkonusu şahsın iyi niyetine sığınıyorum!

 30. rukiye

  Aralık 01, 2007
  ben problemimi halettim , sıradakine geçebilirsiniz

 31. glk01

  Aralık 01, 2007
  merhaba
  ana sayfada üye girişi yapabilmeme rağmen foruma geçerken neden üye girişinde sorun yaşıyorum yardım edermisiniz ?
  giriş yaptığımda forum linkleri görünmüyor ve verilen hata uyarsında : cookies ayarlarınızı kontrol ediniz yazıyor

 32. alper unver

  Eylül 02, 2007
  Bildiğim kadarıyla mp3 ve diğer sıkıştırma formatları insan kulağının duyamadığı sesleri kırpmak suretiyle dosya boyutunu makul ölçülere indirmek üzerine kuruludur. sizin kayıtlarınız da mp3 formatında olduğuna göre bu sesleri algıladığımızdan nasıl emin olabiliriz. ayrıca her ses sisteminin belli bir frekans aralığı vardır. bu aralık devasa bir müzik setinde ve 3 ytl değerindeki bir kulaklıkta aynı mıdır?

 33. ayşe tammm misafir

  Nisan 08, 2007
  Ben biraz teknolojiden uzağım ama subliminal teknoloji ile hazırlanmış mp3 leri nerde bulabilirim? Bende rahatlamak ve ölmek üzere olan masum ve iyi duygularımı canlandırmak istiyorum, ruh halimi düzeltmek istiyorum. Kendim de hazirlayabilir miyim? Araştırdığınız ve ilgilendiğiniz bu alan benimde çok ilgimi çekti, bundan sonra da yazılarınızı ve bilgilerinizi paylaşmaya devam edeceğim?

 34. selennamli

  Şubat 16, 2007
  sitede biraz daha gezince Ali Eref Hocamn adini gördm ve bir takm paronayalarimdan kurtuldum .

 35. thonet

  Ocak 29, 2007
  Degerli ilgili,

  sitenizde soylesi bir dolastim. once biraz goz gezdirdim ve gittim. sonra bir daha geri geldim. geri gelisteki sebebimi bilmeden..sadece yeniden geldim. bu sanirim ikinci ziyaretim de agladim. insan hic ickulaktaki bir salyangozun tuyu icin aglar mi demeyin, ama aglatan sebep bir tuydu iste. yukaridaki bilginin yuregimle nasil bir alaka kurulabildigini, belki biraz daha sitenizdeki baska yazilari da okuduktan sonra, kendimi daha iyi analiz edebilmeyi de gelistirdikten sonra yazarim. bazen, ki bana olan, aglamak zorlasir. cok zorlasir. insan taslasir. iste oyle durumlarda bir damlacik da olsa goze dolan umit diye sarilir insan o damlaya.

  bana o damlayi hediye ettigi icin, tesekkur etmek istedi canim her kimeyse..

  derinlikten gelen bir sevgiyle, tesekkur ederim.

 36. etf

  Ağustos 21, 2006
  Subliminal messages olarak bilinen bilinçaltı mesajları sitede de belirtildiği gibi çok eskiler dayanmakta. Halk arasında bu tam anlamı ile doğru olmasa da \”Beyin Yıkama\” olarak da bilinmekte. Hatta bu sitede belirtildiği gibi sesli olabildiği gibi görsel de olmakta. Reklamlarda kullanılan daha çok görsel olanlardır. Bununla ilgili çeşitli programlarda vardır (Subliminal Messages, Subliminal Flash Vs.). Beyin algılama hızı ile kulak ve gözün algılama hızları farklıdır. Beyin bezetme yaparsak bir uzay aracı gibi hareket ederken kulak ve göz bir kağnı veya araba gibi hareket etmekte. Yani biz göz ile göremediğimiz bir çok objeyi beyin algılamaktadır. Bu bir resme bakmaya benzer: normalde sadece resmi görürüz ama beyin aynı zamanda resimde ki birçok detayı da algılamaktadır. Örneğin resimdeki fırca darbeleri gibi.
  O yüzden mesajların duyulması veya kulak olarak algılanması birşey ifade etmez. Çünkü beyin bunları algılamaktadır. Bunu belirtisi de belli süre dinlendiğinde baştaki ağırlı yada yorgunluk hissidir…….

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here