Telkinler Neden Duyulmuyor

39
23676
Telkinler Neden Duyulmuyor

Eski tarihlerde bir ev düşünün. İçerisinde kapkara giyinmiş kırk haramiler var. Bir gün bu kapı çalınıyor ve beyaz giyimli bir genç geliyor. Onlara “Ben geldim sizin yerinize geçmek istiyorum” diyor.

40 haramiler bulundukları yeri terk eder mi? Hemen def ediyorlar beyaz giyimli genci.

İşte subliminal olan ve olmayan arasındaki fark budur.

Eğer telkinleri duyarsanız bilinçli olarak buna direnç gösterirsiniz. Yok müzik daha yüksek telkinler ise sadece beynin algılayabileceği (duymak ile algılamak farklıdır) düzeyde olursa kalıcı davranış değişikliği meydana gelir.

İste beyaz giyimli olumlu düşünce olumsuzlukları yanlış alışkanlıkları defetmek için kapıdan değil bacadan girmelidir. Öyle ki olumsuzlar karşı koyamasın. Bu nedenle subliminal telkin etkilidir.Önemli olan kırk haramiler uyurken gizlice onları defedip yerlerine olumlu düşünceleri yerleştirmek.

Eğer sesi duysaydınız direnç gösterecektiniz.

Telkinlerin sesi hiç gelmiyor ya da çok az geliyor. Müzik sesi daha baskın. Bu etkiyi azaltmaz mi? Duyamadığım telkin nasıl etki edecek. Yüklediğim dosya hatalı mı?

Kulağımızın duyabildiği frekans aslında çok geniştir. Müziğin arkasında çalan telkinler kısık da olsa kesinlikle bilinçaltınız tarafından değerlendirilir.

Subliminal olmasının başka ne faydası var? Ben yine de telkinleri duymak istiyorum.

Faydası çok. Bir diğer faydası daha kolay dinlenebilmesi. İnsanlar işyerinde direkt olarak telkinleri dinlemekten çekinebilirler. Oysa telkinler gizili olduğunda müzik dinler gibi dinleyebiliyorsunuz bu da verimi arttırıyor. Israrla anlamak istemeyen bir site ziyaretçisi demiş ki:))))

“evet zaten ben ilk maili atmadan önce o sık sorulanlar bölümünü okudum da sordum,içten bir şekilde ama telkin hani,konuşma nerede,ben sesi sonuna kadar açtım duymuyorum konuşma falan. yani sır müziğin kendisindeyse “klasik müzik dinleyerek kendinize güveniniz artar” şeklinde bir yargıyla, işi uzatmadan sonuca bağlayabiliriz diyorum. ama eğer konuşma yoksa bu müziklerin içinde adının telkin olmaması gerek diye düşündüm.”

Bakiniz; Önce ritimleri belirleyip kağıt üzerinde özel olarak çıkartıyorum. Sonra telkinleri okuyup sesimi kaydediyorum. Diğer işlemler sonrası mp3 hazır oluyor. Subliminal ‘in mantığı sudur. Beynimiz kulağımız ile duymadığımız derecede alçak sesleri algılar. Algılamak duymak değildir. İşte bu konu ile ilgili bir yazı…

GİZLİ REKLAM (DÖVÜŞ KLÜBÜNDEN HATIRLARSINIZ)

Her ne kadar ülkemizde bilinmese de yabancı ülkelerde Subliminal mesaj kavramını neredeyse bilmeyen yoktur. Subliminal mesajı kısaca “kişinin bilinçaltına gönderilen gizli mesaj” olarak tanımlayabiliriz. Kişinin bilinçaltına subliminal mesaj göndermenin bir çok yolu var.

İşitsel Subliminal Mesajlar

Bunlardan en çok kullanılanı dijital ses dosyalarına gömülen mesajlardır. Üzerinde oynanabilirliği ve işlenilmesi ve yayılması daha kolay olduğundan MP3 dosyaları gizli mesaj için biçilmiş kaftandır diyebiliriz.
Peki sistem nasıl işliyor?
İnsan kulağı belirli frekans aralıklarındaki sesleri duyabilir. Bunun aralığın teknik detaylarına girmiyorum. Eğer siz bir müzik parçasını rahatça duyabiliyorsanız bu sizin duyabileceğiniz frekans aralığında
olduğunu gösterir. İnsan beynini algısı ise daha düşük yada daha yüksek
frekansları algılayabilecek kapasitededir. Dikkat edin “duyabilecek” demiyorum, algılayabilecek diyorum.
Subliminal mesaj içeren bir MP3’ü kulağınızla dinlersiniz, ancak içindeki gizli mesajı beyniniz dinler. Bu esnada kulağınız hiçbir şey duymaz. İnternette ve paylaşım programlarında bilinçaltı mesajları
içeren MP3 dosyaları bulunuyor. Hatta bu gizli mesajları frekans aralıklarına göre analiz ederek ortaya çıkaran yazılımlar dahi bulunmaktadır.

Görsel Subliminal Mesajlar

Subliminal mesaj göndermenin bir yolu da görüntülü mesajlaşmadır. Siz ekrana bakarken gözünüzün yalnızca “göz kırpma” hızında bir görüntü ekrana gelip kaybolur. Gözünüz hiçbir şey görmez ancak bilinçaltınız bu mesajı çoktan almıştır. Bir dönem sinemalarda bir kola firmasının ambleminin anlık
olarak gelip kaybolduğunu savunan kişiler bazı iddialar ortaya attılar. Dahasonradan bu şirketin subliminal mesaj tekniği ile reklam yaptığı ortaya çıktı.

MÜZİK ZEVKİMİZİ BELİRLEYEN KÜÇÜK TÜYCÜKLER

Bir müzik parçasını veya rüzgarın ağaç yapraklarında çıkardığı sesi dinlerken, büyük bir mucizenin gerçekleştiğini biliyor musunuz?Bu sırada havada yayılan ses titreşimleri saniyede 340 kilometrelik bir hızla kulağa ulaşır. Ve o ana kadar sadece birer fiziksel hareket olan titreşimler, kulakta gerçekleşen olağanüstü derecedeki kompleks işlemler sonucunda “ses”e dönüşür. Ve tüm bu olaylar, saniyenin binde birinden daha hızlı bir şekilde yaşanır. Yaşamımız boyunca birbirinden farklı sayısız ses duyarız. Bir kuşun ötüşü, kıyıya vuran dalgaların sesi, güzel bir müzik, insanların konuşmaları… Bütün bunlar, kulağımızda gerçekleşen bir dizi işlemin sonucunda bizim için anlam kazanır. Sesler iç kulakta, içi sıvıyla kaplı olan spiral bir bölme olan “salyangoz” içindeki sıvıya mekanik titreşimler şeklinde ulaşır ve sıvının içinde dalgalanmalar oluştururlar. Salyangozun iç duvarlarında yer alan tüycükler ve sıvıdaki dalgalanmalara göre belli belirsiz şekilde hareketlenirler. Bu tüycükler beyni uyarmak üzere kendilerini titreştirecek bir ses bekleyen minyatür arplere benzerler. Dinlediğimiz bir müzik sesi, gerçekte iç kulak salyangozumuzdaki tüycüklerin her notaya göre farklı hareket etmelerinden, bu farklı hareketlerin her seferinde tüycüklere bağlı hücrelerde farklı iyot dengeleri oluşturmalarından ve bu kimyasal işlemlerin elektrik sinyalleri üretmesinden ibarettir. Hücreler, bu olağanüstü işlemleri yaşamımız boyunca her saniye hiç yorulmadan, bozulmadan ve deforme olmadan yaparlar. Tüycüklerin Dinmeyen Hareketi Kulağın içindeki tüycükler ses yokken de titreşmeye devam ederler. Bu durum, orkestra şefinden işaret geldiğinde hazır olmak için, sürekli keman tellerini akort eden kemancılara benzetilebilir. Konser başlamadan önce tüycükler belli bir titreşim frekansına göre düzenlenirler. Titreşmek ve bilgiyi sinir lifi aracılığıyla beyne iletmek için de bu frekansa denk düşen notaları beklerler. İster hafif bir gitar sesi ister insan sesi olsun, kulak tüm seslerin sinyallerini beyne iletir. Bu durum işitmenin son derece aktif bir sistem olduğunu ortaya koyar. Üstelik bu titreşimler gelişigüzel değil, hoşlandığımız bir müziği veya bir uçak sesini algılamamızı sağlayan son derece kontrollü sistemlerdir.

DİKKAT! Yüksek Şiddetteki Sesler Tüycüklere Zarar Verir

İç kulaktaki binlerce tüycük son derece hassas ve kırılgandır. Uzun süre 85 dB’in üzerinde (yüksek sesli eğlence mekanları, yüksek sesli walkman dinlemek gibi) bir sese maruz kalındığında zarar görür, hatta sinir uçları zedelenir. Günümüzde 18 yaş altındaki gençlerde işitme kaybına sıkça rastlanmaktadır. Uzmanlar bunun için sıklıkla yüksek sesli müzik dinlenilmemesini, çok gerektiği zamanlarda da kulak tıkacı kullanılmasını önermektedirler. Çok gürültülü bir ortamda bulunmanın ardından kulaktaki uğultu hala sürüyorsa hemen bir doktora görünmek gerekiyor. 24 saati geçmeden uygulanan tedavi tüycüklerdeki hasarı onarabilir; aksi takdirde kalıcı zararlar olabilir.

Tüycüklerdeki Hassas Mekanizma

Bilim adamları her tüycüğün küçük bir ses amplifikatörü (ses sinyallerini yükseltmeye yarayan alet) olduğunu saptamışlardır. Üstelik bu amplifikatör düşük sesleri kuvvetli seslerden daha fazla büyüttüğünden sıradan bir ‘amplifikatör’ de değildir. İşte bu doğrusal olmayan büyütme sayesinde, frekansı 20 Hz – 20.000 Hz arasında değişen, yani yaprağın hışırtısından uçak motorunun gürültüsüne kadar her tür sesi duyabiliriz. Yapılan araştırmalar, tüycüğün bir atomun yarıçapı kadar bile hareket etmesinin hücredeki reaksiyonun başlaması için yeterli olabildiğini göstermiştir. İşte kulağın bu özelliği sayesinde insan gürültülü ortamda yanındaki kişinin sesini ayırt edebilir. Çünkü tüycükler ses çok zayıf olsa bile bu sesle senkronize olup beyne net bir mesaj gönderirler. Bu konuyu inceleyen uzmanlar, tüycüğün bu hassaslığını tarif etmek için ilginç bir örnek verirler. Tüycüklerin ünlü Eyfel Kulesi boyutlarında olduğunu düşünürsek, ona bağlı hücredeki etki, bu kulenin tepesinin sadece üç santimetre oynaması durumunda bile başlayabilmektedir. Tüycüklerin bir saniyede ne kadar salındıkları sorusunun cevabı da çok ilginçtir. Bu, sesin frekansına göre değişir. Frekans yükseldikçe, tüycüklerin salınım sayısı inanılmaz rakamlara ulaşır. Örneğin 20 bin frekansta bir ses duyduğumuzda, tüycükler de saniyede 20 bin kez salınmış olurlar. Herkesin Sevdiği Müzik Türü Farklıdır Tüycüklerin varlığı, titreşimlerin etkisiyle işitmenin olağanüstü özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. Bu olağanüstü özellik herkesin neden farklı müzik türlerinden hoşlandığını da ortaya koymaktadır. Nitekim yapılan araştırmalar iki farklı ses çıkarıldığında kulağın daha ince olan başka sesleri işittiğini belirlemiştir. Bu, tüycüklerin doğrusal olmayan işleminden yani ince sesi kalın sesten daha kuvvetli olarak algılamasından kaynaklanır. Başka bir deyişle tüycükler bilim adamlarının ek frekans adını verdikleri iki nota arasındaki sesleri de algılarlar, fakat ileti son derece karmaşık olduğundan, beyin iki notayı tam olarak birbirlerinden ayırt edemez. Beyin, iletileri algılamakta zorlandığı için bir müzik türünden hoşlanıp hoşlanmamamız ses uyumsuzluklarının yarattığı titreşimleri algılayan ve beyne ileten küçük tüycüklerle ilgilidir. Eğer bu tüycükler sürekli titreşerek aradaki ek frekansları beyne göndermeseydi, müzik zevkinden söz edebilmemiz mümkün olmazdı. Beyin tüycüklerle bağlantılı hücreler aracılığı ile sesleri algıladıktan sonra, uzmanlar kulağın eğitilebileceğini belirtmektedirler. Hoşlandığımız müzik türü ise kulağın eğitimi ve yaşadığımız mekanın veya bizim kültürel özelliklerimizle ilgili olarak şekillenir. Yapılan araştırmalar kulağımızdaki bu küçük tüycüklerin seslere karşı son derece duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır. Oysaki kulağımız tüm mekanizmaları ile birlikte bir anda var olmak zorundadır, aksi takdirde işlevini yerine getirmesi mümkün değildir. Sadece iç kulakta yer alan küçük tüycükler bile onlarca karmaşık mekanizmanın uyum içinde çalışmasıyla işlev gören, kusursuz bir sistemin varlığını ortaya koymaktadır. Modern bilim ve teknoloji ise, bu sistemin, çalışma prensiplerini tüm ayrıntılarıyla çözmeyi dahi henüz tam anlamıyla başaramamıştır. Nitekim ilk yaratıldığımız günden beri varolan ve hoşlandığımız müziği belirleyen fiziksel mekanizmanın ayrıntıları bilim dünyası tarafından henüz aydınlatılabilmiştir. Kulağımızdaki tüycükler, aslında salyangozun iç duvarını çevreleyen yaklaşık 20 bin ayrı hücrenin tepesinde yer alan birer maniveladır. Tüycükler bir titreşim algıladıklarında hareket ederler ve bu hareket, tüycüklerin altındaki hücrelerin kapılarını açar. Bu sayede hücrelere iyon girişi olur. Tüycükler ters yöne yattıklarında ise hücre kapıları bu kez kapanırlar. Bu sürekli hareket, hücrelerin kimyasal dengelerini de sürekli değiştirir ve onların elektrik uyarıları üretmelerini sağlar. Bu elektrik uyarıları, sinirler aracılığıyla beyne iletilir ve beyin de bunları yorumlayarak ses haline getirir.

Okuduğunuz için teşekkürler!

Okuduğunuz için teşekkürler.

Buraya ilk defa geliyorsanız ismim Atakan Sönmez burasi hayatimdegisti.com. Boğaziçi üniversitesi mezunuyum ve türkiye'de ilk subliminal telkin mp3 uzmanıyım.

Bir site olsa onu bulanların uykuda dinledikleri mp3 ler ile hayatları değişse…

Bir site olsa onu bulanlar hipnoz olmadan sadece  subliminal mp3 leri yükleyip ve uykuda dinleyerek hayatlarını değiştirseler. Bu fikir 1995 yılında yani 25 yıl önce çıkmıştı . 15 yıl önce ise bu mp3 lerin kişiye engel olan çekirdek inançlara göre hazırlanması yani cekirdekinanc.com fikri oluştu.

Hipnoz gibi bir şey mi subliminal mp3 nedir?…

Tam olarak değil.Öncelikle size engel olan 0-11 yaş arası oluşan bilinçaltı kayıtlarınız yani çekirdek inançlarınız bulunur.Sonra bu çekirdek inançlarınızın pozitif halleri olumlamalar isminize özel olarak mp3 lerin ve müziğin içine gizlenir.Siz de uykuda ya da uyanıkken bu mp3 leri dinleyerek sonuç alırsınız.Çocukluğunuzda size söylenenlerin tam tersini dinlediğiniz kayıtlarla binlerce kez bilinçaltınıza yerleştirmiş oluruz.

 

Çekirdek inançların hayatımda engellere neden olduğunu nasıl anlarım? 

Hayatınızda hep aynı şeyler tekrar ediyorsa.İlişkilerde hep aynı şeyleri yaşıyorsanız..Aşırı fedakar bir yapınız varsa ve bu sanki göreviniz haline geldiyse.Birilerini kurtarmaya çalışıyorsanız.Paranızın bereketi yoksa sürekli gereksiz harcamalar çıkıyorsa birikim yapamıyorsanız.Hayır demekte zorlanıyorsanız.Odaklanmakta bir şeyleri devam ettirmekte sorun yaşıyorsanız.İlişkilerde mıknatıs gibi sorunlu kişileri çekiyorsanız.İş hayatında iniş çıkışlar sürekli oluyorsa.Ertelemeleriniz fazla ise.Aşırı kontrolcü ve garantici bir yapınız varsa kaygı düzeyiniz yüksekse hep en kötü ihtimali düşünüyorsanız ve şanssızlıkları sorunlu olayları ve sorunlu kişileri hayatınıza çekiyorsanızÇocuk yaşta oluşan çekirdek inançlar hayatınızı yönetiyor olabilir.

25.  yıla özel bugun arayanlara 5 dakikalik çekirdek inanç ön tespit ve bir günlük deneme telkin mp3 ücretsizdir.Ön tespitte size engel olan bir kaç çekirdek inanç örneği verilir. Atakan Sönmez tarafından yapılır ve bilgi amaçlıdır. +90 5424475050 .Türkiye dışındakiler whatsapp dan arayabilir.

Hangi sorunlarda faydalı olur?

Hiçbir sorunu olmadan sadece daha iyi olmak için de yaptıranlar da vardır.İş başarısı bolluk ilişkiler kaygı depresyon takıntılar kilo vermek panik fobiler  sosyal fobi yüz kızarması sigara vb. bağımlılıklar dahil bir çok konuda faydalı olur.

Okumaya devam etmeden önce zorunlu  bir hatırlatma .

Çekirdek inanç çalışması 2010 yılından beri marka patent tescili yapılmış yaşam boyu garantili bir çalışmadır. Bu isimde sitemiz dışında başka bir çalışma eğitim görürseniz lütfen bize bildiriniz.

Çekirdek inanç 5 dakikalık ön tespit ücretsizdir. Telefonla arayınız 05424475050

Neden Farklı?

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesine girdiğimde hayatımda bütün engellerin kalktığını hissetmiştim.Ancak derslere odaklanmakta sorun yaşıyordum mutsuzdum.Okulu bırakmak zorunda kaldım ve işe başladım.

İş hayatımda da sorunlar yaşamaya devam ediyordum.Kitaplar okudum olmadı.Hipnozu denedim olmadı.Daha pratik olan uykuda dinleyebileceğim İngilizce hipnoz mp3 ler indirdim onlar da işe yaramadı.2000 li yılların başlarında  kendi yaptığım kayıtları dinlemeye başladım.Bir gün bir kayıt esnasında mikrofonum da bir arıza oldu ve ses yükselmeleri meydana geldi.Bu kayıtları dinlediğimde ses yükselmelerini ve alçalmalarını doğru kullandığımızda telkin cd lerinin daha etkili olduğunu gördüm.

Bu telkinleri dinleyerek   okuluma geri döndüm ve aynı yıl biri Boğaziçi Üniversitesi Elektronik olmak üzere iki üniversite bitirdim.

 Boğaziçi Üniversitesinden almış olduğum ses frekansları üzerine eğitimimi kullanıp bu yöntemi geliştirdim ve ritmotransı oluşturdum...

 

 

2005 yılında bu telkinli mp3 leri hayatimdegisti.com da ücretsiz olarak paylaştım. Bu sitenin forumuna 80.000 kişi kayıt oldu ve  günlüklerinde değişimlerini paylaşan binlerce kişi oldu...

 

2008 de telkincd.com u kurdum, bu sitede 400'e yakın kişiye özel subliminal özel mp3 ler var.... Bu siteye girenler özel konularda telkin mp3 ler alabiliyorlar...

 

Peki Çekirdek İnanç Nasıl Ortaya Çıktı? Peki bu telkinler kişiye ve ona engel olan çekirdek inançlara yapılsa nasıl olurdu?

Çekirdek inanç sitesini ise 2010 yılında kurdum. Eğer bir şeyler sizi engelliyorsa hayatınızda hep aynı şeyler tekrar ediyorsa nedeni çocukluğunuzda bilinçaltınızın aldığı kararlardır.Bilinçaltımız 7 yaşına kadar gerçek ile hayali ayırt edemez ve o dönem her şeyi kayıt eder. Bu kararları telefonla  ile size özel tespit edip 20 adet telkin hazırlıyoruz. Bu çalışmamız en çok tercih edilen en kapsamlı çalışmalarımızdır.

25.  yıla özel bugun arayanlara 5 dakikalik çekirdek inanç ön tespit ve bir günlük deneme telkin mp3 ücretsizdir.Ön tespitte size engel olan bir kaç çekirdek inanç örneği verilir. Atakan Sönmez tarafından yapılır ve bilgi amaçlıdır. +90 5424475050 .Türkiye dışındakiler whatsapp dan arayabilir.

 

Yurt dışında yaşıyorum, Çekirdek İnanç Çalışmasını nasıl yaptırabilirim?

Dünyanın her yerinden Çekirdek İnanç Çalışması için bizleri, +905424475050 nolu numaramızdan whatsapp üzerinden ücretsiz olarak arayabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan danışanlarımızın en çok tercih ettiği çalışmalar online form ile veya telefonla çekirdek inanç tespitidir. Telefonla gerçekleşen çalışmada seansınız tüm ülkeler için whatsapp üzerinden aranarak gerçekleşir. Ayrıca Vodafone olan bazı ülkeler için Almanya, ABD, Fransa, Kıbrıs, İngiltere, İsviçre, İtalya, Avustralya vb. telefon hattı üzerinden aramayı biz yapıyoruz

Nasıl tespit ediliyor, ne faydası var ve çözüm için neler yapılıyor?

Çekirdek inanç çalışması telefonla  da online bir form ile yazılı tespit edilir. Çekirdek inançlarınız bir tanesi baskın olmak üzere 10 adete yakındır. Tespit sonrası subliminal bilinçaltı cd leri hazırlanır. Bu kişiye özel mp3 leri günde 6 saat uykuda ya da uyanıkken dinleyebilirsiniz. Çekirdek inanç; iş başarısı, ilişkiler, kaygı, panik atak, depresyon, takıntılar dahil birçok konuda faydalı olmaktadır.

 
 

Telkinlerin etkisini nasıl fark edebiliriz? Herkeste aynı değişimi mi gösterir?

Değişimi aynada bile fark edebilirsiniz. Başlangıçta sizin fark etmeniz biraz zor olabilir. Çevrenizden almış olduğunuz olumlu geri dönüşler sayenizde değişimi hem içinizde hem de dışınızda hissedersiniz. Telkinlerin etkisi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Kökleşmiş negatif duygularımız ve direnç seviyemiz farklı olabilmektedir.

 

Çocuklar için çekirdek inanç var mı?

Ağaç yaş iken eğilir. Bu nedenle çocuklarda ders başarısı,matematik zekası odaklanma, daha öz güvenli olma, öfke kontrolü vb. gibi konularda etkili olan çekirdek inanç ve telkin cd leri yapılır. Bu çalışmada 90 soruluk bir form gönderilir ve anne ya da babanın yanıtlarına göre özel telkinler hazırlanır.

25.  yıla özel bugun arayanlara 5 dakikalik çekirdek inanç ön tespit ve bir günlük deneme telkin mp3 ücretsizdir.Ön tespitte size engel olan bir kaç çekirdek inanç örneği verilir. Atakan Sönmez tarafından yapılır ve bilgi amaçlıdır. +90 5424475050 .Türkiye dışındakiler whatsapp dan arayabilir.

 

Çalışma sonrası neler değişecek?

Çekirdek inanç sonrası size özel hazırlanan mp3 leri dinlediğinizde amaç rahatlamak değildir. İlk 10 gün değişimleri siz fark edeceksiniz. İlk 45 gün sonunda ise çevrenizdekiler değişimi fark ederler. Daha dik yürürsünüz, göz temasınız kuvvetlenir, endişenin yerini mutlu hissetme hali alır. İş ve ilişkilerde yaşanan olumsuz tekrarlar düzelir. Tepkileriniz daha net olur. Böylece bazı kişiler sizden uzaklaşır. Yorumları inceleyerek oluşacak yüzlerce etki hakkında fikir sahibi olabilirsiniz... Bu sitede tespit sonrası  bilinçaltı cd leri hazırlanır. Böylece tek seans sonrası uykuda dinleyeceğiniz cd ler ile daha kısa sürede sonuçlar alırsınız.

 

5 dakikalık ön tespit nedir? Telefonuma ücret yansıtılır mı?

5 dakikalık ön tespitte aradığınız telefonlar sabit no ve vodafone’dur. Aşağıdaki butona basarak ya da +905424475050 den yurtdışındaysanız whatsapp'tan arayabilirsiniz. Standart dakikanız dışında bir ücret yansımaz. Telefonla birkaç soru sorularak yapılan ön tespittir. Detaylı çalışmalar ücretlidir.

Çekirdek İnanç bulma süreci nasıl işliyor?

Aradığınızda ücretsiz 5 dakikalık bir ön görüşme tespiti ile Çekirdek İnanç bulmanın size faydası olup olmayacağını belirliyoruz. İki ay içinde randevunuz gerçekleşir, ortalama 40-60 dakika arası bir seans görüşmenin sonucunda uzmanlarımız çekirdek inançlarınızı belirler ve buna yönelik çözüm için çalışmalar yaparlar. Ayrıca Çekirdek İnancınıza uygun isme özel ve sizin kişilik yapınıza özel hazırladığımız subliminal telkin CD yapıyoruz. Görüşme sadece bir kez yapılmaktadır. İlk etkiler ortalama 1 haftada görülür. Genelde değişimi fark etmek için sizi bir ay görmeyen arkadaşınızla görüşün. Arkadaşınız mutlaka değişimi fark edecektir. Bunun gibi güzel haberlerinizi bizimle paylaşın sitemizde isimsiz yayınlayalım.
 

Bilgilerimiz gizli mi?

Yapılan görüşmeler ve test sonuçları etik kurallar gereğince bizde saklı kalır.

 

Sizler kendi hayatınızda bu yöntemleri kullanıyor musunuz? Telkinleri dinleyerek ya da çekirdek inanç ile neleri başardınız?

Ben üniversitede odaklanma sorunu yaşıyordum ve okulu bırakmıştım. Telkinler sonrası okula döndüm aynı sene iki üniversiteyi bitirdim. Özgüven kendini mutlu hissetme gibi bir çok konuda değişim yaşadım.Halen de telkin dinliyorum.

Yaptığımız Çekirdek İnanç ve telkinler girişim konusunda da başarıya ulaşmamızı sağladı. Kendi hayatımızda da telkinlerin ve Çekirdek İnanç etkisini görüyoruz.

 

Kitabınız çıktı mı?

Çekirdek İnanç kitabımız geçen 2 yıl önce çıktı…Ve 3. baskısı tükendi.. Şu an kitabın online formatını sitemizden alabilirsiniz. Yakında tekrar  güncellenmiş basımı ile tüm kitapçılarda olacak.

 

Başarı hikayeleri var mı?

Çekirdek inanç gizlilik prensibi gereği isim vermeden samimi başarı hikayelerinden birkaçını okuyun. Son 10 yılda toplam 4500 üzeri başarı hikayemiz oldu hatta  günlük tutanlar var. Gizlilik prensibi gereği bizi arayan hiç kimseye sms ya da mail atmıyoruz.

 

Subliminal CD satın alırken dikkat

Site sahibinin eğitimi  nedir?

 'Konu ile senelerdir ilgiliyim, kişisel gelişim firmalarına danışmanlık yaptım gibi ya da yurtdışında eğitim aldım...'' gibi  cevaplar tatmin edici değildir.Atakan Sönmez Boğaziçi Üniversitesi mezunudur.Ve dünyada hiç bir sitede bulunmayan ritmotrans telkin kaydetme yöntemini geliştirmiştir.

Garantisi Var mı?

Hayatimdegisti.com ve Telkincd.com 'daki tüm CD'ler yaşam boyu koşulsuz destek ve iade garantilidir.hiçbir garantisi olmayan çalışmalar muhtemelen aldatıcıdır.

Herhangi bir firmaya bağlılar mı?

Sitemiz hayatimdegisti.com ve telkincd.com cekirdekinanc.com  Çekirdek Teknoloji Danışmanlık Ltd firması bünyesi altındadır.Firması olmayan, iletişim ve yer bilgileri olmayan siteler güven verici değildir.

Telkinlerde hangi teknikler kullanılmaktadır?

Sitemizde kullanılan teknik ritmotrans tekniğidir.Bu tekniği Atakan Sönmez geliştirmiştir ve insan sesinin doğal ritmleri kullanılır.Bu yöntemde telkinlere ek  herhangi bir frekans eklenmez.Telkinleri düz bir tonla okuyup üzerine frekans ekleme işlemi kolaylıkla yapılabilir ancak bu frekanslar doğal değildir.Bu yüzden frekans ekleme gibi işlemler yapılan CD'leri dinlerken dikkat ediniz.

Peki hiç fayda görmeyen olmuyor mu?

Çekirdek inanç çalışması 2010 yılından beri yaşam boyu garantilidir ve başarı oranı %90 üzerindedir. Her ne kadar dinlenilen telkinlerin etkileri kişiden kişiye değişse de eğer fayda görülemezse önce  bir yıl boyunca ücretsiz destek verilir yine fayda olmazsa ücret iadesi yapılır. Bu iade  sistemi sözde değil gerçektir.

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------ 11  Başlıkta ve yorumla çekirdek inanç

1-Sadece siz değil çevrenizde faydalansın

Ben psikolojik danışmanım ...mesleğim gereği birçok seminere katıldım setifikalar aldım...ama 5 yıl önce girdiğim şiddetli depresyon aralıklarla devam eden ilaç tedavileri...aile içi karmaşalar...özel hayatımla ilgili sonu gelmeyen sorunlarım vardı..cesaretim kırılmış....istemeden de olsa cesaretim kırılmıştı sanki yaşıyor olmak için yaşıyor....görev icabı nefes alıp veriyordum sanki...ilk arkadaşım söylediğinde...hem umutlandım hem de tedirgin olmuştum itiraf ediyorum....ama müziği ilk duyduğum anda hatta neyde gözlerim oldu...gerçekten biticekti olumsuz herşey..bunu hissettim...üçüncü gündeyim...tüm ailecek dinliyoruz...babam genelde önyargılı olduğu için çaktırmadan dinliyor...sokağa çıkmayan küskün adamın neşesi yerine geldi))..kendimi güçlü... mutlu ve cesur hissediyorum... Deniz Çevik, psikolojik danışman *************

2-Telkine yatkınsanız 24 saatte bile etki görebilirsiniz

başka bir konuyu araştırırken sitenize rastladım.önce dikkatimi çekmedi sıradan bir gelişim sitesi zannettim.giriş sayfanızdaki müziği dinleyip dinlememe konusunda tereddüt ettim.daha doğrusu çekindim.ritmo trans kelimesi ilgimi çekti.herşeye rağmen müziği açayım dedim.açtım değişik geldi.dinledikçe bilmiyorum birşeyler hissetmeye başladım.müzikten sonra sitenizi daha ayrıntılı incelemeye başladım.daha önceden buna benzer şeyler duymuştum.daha da ilgilenmeye başladım.24 saat olmasına rağmen telkin müzikleriniz ruhumun derinliklerinde bir şeyleri harekete geçirdiğini fark ettim.devam edeceğim.olumlu gelişmeler olursa buradan sizinle paylaşırım.hoşçakalın.mutlu kalın Zübeyde Karacan, Öğrenci *********************************************************** 3-Çekirdek inanç çalışması telefonla ve internet ile nasıl yapılır ücreti nedir  

Çekirdek inanç tespiti  internet üzerinden ve telefonla yapılır.Sonrasında 20 adete yakın subliminal telkin mp3 isminize özel hazırlanır.Bu mp3'leri uykuda yada uyanıkken dinlersiniz. Atakan Sönmez ile ÜCRETSİZ Ön Tespit ve 1 günlük deneme telkin mp3lerini indirip dinlemek için www.cekirdekinanc.com sitemizdeki telefon numaralarımızdan hemen ulaşabilirsiniz.

4-Neden bir şeyler bizi engelliyormuş gibi gelir.

Neden hayatımızda hep aynı şeyler tekrar eder.Bu sizi de yormuyor mu? Neden bir girişimci her şeyi doğru yapmasına rağmen çok iyi bir yerde muhteşem yemekleri çok iyi fiyatlarla veren bir restoran açsa bile müşterileri az olurda tam yanında bulamaç gibi yemekleri olan bir çok şeyi görünürde yanlış yapan restoran tıklım tıklım dolu olur. Neden herkese iyiliği dokunan elinden geldikçe herkese yardım eden kişinin kıymeti bilinmez üstelik bolluğu bereketi kesilir . Tüm bunların nedeni bilinçaltınızdan temizlenmesi gereken çekirdek inançlarınız olabilir. Neden aşırı uyumlu iyi olan erkek karşı cins tarafında sadece arkadaş olarak görülür.Kadınlarda bir gariplik mi var.İyi doğru dürüst kişileri seçemiyorlar mı? Neden bazı kadınlar hep sorunlu ilişkileri ya da kişileri mıknatıs gibi kendilerine çekerler. Neden en kontrolcü garantici kişilerin başına hiç olmayacak şeyler gelir. Oldukça zeki olan bir çocuk en iyi üniversiteyi bitirip üzerine Harvard masterı yapıp nasıl 10 yıl işsiz kalabilir. (5 dakikalık ücretsiz on tespit için arayın 05424475050- 02128070142 cekirdekinanc.com Tüm çalışmalar telefonla ve internet üzerinden yapılır.Dinleyeceğiniz telkinler link olarak gönderilir. **************************************************************************** 5-Risk alın ve kariyerinizi değiştirin.

Atakan Bey, Başarı Hikayeleri kısmını okurken ben de yazmalıyım dedim, 5 Mayıs tarihlerinde telefonda görüşmüştük. Çekirdek İnanç tespiti yaptık. Öncesinde de zaten sitedeki ücretsiz telkinleri disiplinli bir şekilde 21 güne tamamlayarak gece gündüz dinlemiştim. Öncelikle hayattan şikayet eden iç sesim sustu, elimdeki imkanlarla en güzelini yapmayı en iyiyi elde etmeyi öğrendim, önüme çıkan imkanları algılamaya başladım.Çalıştığım bankanın yurt dışı şubesine üstelik de bu iş için bütün gerekli şartları sağlamıyor olmama rağmen (nasıl bir cesaretle başvurduysam ) kabul edildim, gelirim 3 e katlandı, üstelik çevrem istediğim gibi, bana bir şeyler katacak insanlarla çevrili, vizyonumu ve hayat görüşümü genişletecek deneyimler yaşamak istiyordum ve elde ettim. 3 aydır yurt dışındayım, Eskiden olsa cesaret edemeyebilirdim, güvenmezdim kendime. Tuba Çalık, İş kadını .******************************************************************** ******************************************************************** 6-Çekirdek inanç çalışmasını güvenle yaptirabilirsiniz.

Çekirdek inanç çalışması yaptırdım oldukça fayda gördüm.Başka bir çalışma daha yaptırmak istiyordum. Nasıl olsa çekirdek inanç iade garantili diye fayda göremediğimi söyleyip ücret iadesi istedim.İadeden aldığım paranın üzerine oldukça yüklü bir miktar ekleyip bir başka çalışma yaptırdım. Diğer çalışmadan hiçbir fayda göremediğim gibi kendilerine ulaşamadım. Bu mesajı yazma nedenim biraz vicdan yapmam.Garanti sisteminizi kötüye kullanmış oldum. Ancak sorgusuz sualsiz bir gün içinde ücret iadesi yaptınız. Bu zamanda sizin gibi işini iyi yapan dürüst, insanlar yok. Bence örnek alınması gereken işini gerçekten iyi yapan insanlarsınız. Telkinlerinizi halen dinliyorum ve güzel sonuçlar aliyorum. Emre Özel, Rehber Öğretmen Atakan Sönmez ile ÜCRETSİZ Ön Tespit ve 5 günlük deneme telkin mp3lerini indirip dinlemek için www.cekirdekinanc.com sitemizdeki telefon numaralarımızdan hemen ulaşabilirsiniz. *************************************************************************** -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*************************************************************** 7-Sakın ümitsizliğe kapılmayın

Arkadaşlar sakın ümitsizliğe kapılmayın gerçekten süper bir yöntem bendeki değişiklikler gözle görürlür düzeyde. birtane örnekverecek olursam , ben herzaman kambur yürüyen yani kafa önde omuzlar düşmüş vaziyette gerçekten kambur olmamama rağmen ne yapsam dik yürüyemiyor çbalasam müthiş sıkıntılar ve ağrılar oluyordu tabi zamanla kemikler eğiliyo , şimdi ego güven güçlendiriciyi devamlı dinlemeye başladım 2 gün sonra kardeşim abi sen dik yürüyosun yorulmadın mı diyip espiri yapınca heycanlandın ve o an farkettim artık dikyürüyor ve bu beni yormuyordu kendimi takip ediyorum 2 ay oldu kambur duramıyorum otururken gezerken yatarken omuzlarım ve başımdik haliyle o hantal ezik korkak görüntümde kalmadı . tek kelimelyle mükemmel ve heycanverici..teşekkürler Allah yolunuzu açık etsin.saygılarımla *************** (5 dakikalık ücretsiz on tespit için arayın 05424475050 cekirdekinanc.com Deneme telkinleri icin hayatimdegisti.com 02128070142)Detaylı .çalışmalarımız internet üzerinden ve telefonla yapilir telkinler internet  üzerinden gönderilir. -****** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (5 dakikalık ücretsiz ön tespit için arayın 05424475050 cekirdekinanc.com Deneme telkinleri icin hayatimdegisti.com - 02128070142) ***

8-Subliminal telkin müzik değildir.İçinde telkinler olduğunu bilerek dinleyin.

şaşkınım.kendime inanamıyorum.daha ilk denemde etki edeceğini söyleseler güler geçerdim. geçen yıl bu siteyi gördüm ama inanmadığım için bakıp çıktım.dün akşam gece 12 civarı öylesine sitelere girip çıkarken bu siteyle karşılaştım.iyicede okumadım.ücretsiz müzik filan yazıyordu.son yıllarda sabahları kalkamıyorum ağırlık, halsizlik,bitkinlik vir kahvaltıyla kendimi sokağa attım akşama kadar çarşı pazare hiç bir şey yapamamak beni çok üzüyordu enerji hapları,vitaminler aldım fayda etmedi.bende 59 yaşındayım herhalde yaşlanıyorum diye düşündüm.dün gece ilk kez bu sitede.önce sabah zinde kalkmak için sonra zayıflamak için ücretsiz bölümleri açtım.önce su sesi dinledim.sonra ney aman sende işte müzik dinletiyorlar diye düşündüm.ama aynı anda aşırı bir kalp çarpınıtısı heyecan hissettim.tuhaf geldi.biraz daha aşağıda yorumları okudum.meğer benim sadece müzik zannettiğimin içinde telkinler varmış.sabah erkenden çok hafif kalktımki ben asla duşa girmeden kendime gelemezdim.akşama kadar çarşı pazar dolaştım yorgunluk bilmeden.ve eve gayet dinç geldim.halen şaşkınım.bu gece gene tekrarlıyacağım.dilerim hep devam eder.her gün böyle zinde olursam neler yaparım.neler.. Burak Hoşses, Öğrenci ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-Kalıcı değişimi yaşayın

piyasada “kişisel gelişim” adı altında pek çok uğraşı ve bundan beslenmeye çalışan çok şarlatan var dünün din istismarcılığı gibi bugün de kişisel gelişim ile değişmek dönüşmek isteyen insanlardan faydalanmaya çalışan pek çok kişi ve kurum mevcut onlar güven yıkarken sizin böyle dürüstçe bu işi kotarıyor olmanız ayrıca takdire şayan çok teşekkür ederim iyiki sizleri tanıdım ve iyiki bu çalışmayı yaptım hayatımın sonuna kadar sürecek olan ve bir daha asla eskiye dönmemek üzere bir değişim yaşattınız bana bu parayla ölçülecek bir şey değil tekrar çok teşekkür ediyorum. Sevgiler… **********************************************************************************

10-İnsanların size olan davranışları değişsin.

Atakan bey cumanız mübarek olsun biz Akkürek ailesi olarak size teşekkür ederiz şu an yaşadıklarımızı size anlatmak istiyoruz pazartesi elimize 20 milyar para geldi bugün cuma ve bu para şu an 50 milyar oldu inanın sanki bütün dünya bizim hayrımıza çalışmaya başladı. Biz bir ton mal almaya gidiyoruz bize yirmi ton mal vermeye kalkıyorlar gücümüz yetmez diyoruz önemli değil yeter ki biz sizinle çalışalım diyorlar dahası tüm kumaş alıcıları da anlaşma yapmış gibi telefon yağmuruna tutuyorlar inanın gece gündüz sürekli bolluk bereket ve mutluluk yaşıyoruz kaç yıldır bize soğuk davranan ebeveynler toplanıp memleketten sadece bizi görmek için evimize geldiler artık Allah bize olan sevgisini sanki yeryüzüne indirdi biz bu güzelliklerin daha fazlasını sizler için temenni edip selam söylüyoruz. Danışanınız Sevim Hanım *************************************************************************** ********************************************************************************

11-Göz temasınız kuvvetlensin 

sizller nasıl insanlarsınız yaa!!!öncelıkle sılzere sonsuz tesekkurlerr her bırınızee hepinizeee! yklasık 4 gundur dınlıyorum ego sucluluk ve kendıne guvenıı yorumlarımı ara ara yazmaya calıstım sıze bugun cok daha ıyıyım ınanılmaz seyler olmaya basladı hayatımda..sındırımım sıtemım ve bagırsaklarım cok guzel calısmaya basladı bugun,daha pozıtıf baktım bugun herseye..mesela yagmur yagdıgında hemen semsıyeyı acan ve yagmurdan nefret eden ben bugun yagmur damlalarının yuzume damlasından buyuk keyıf duydum..Aksam ıs cıkısı eve gelırken herzamankı kullandıgım yolu kullandım bılın bakalım ne oldu?? meger sımdıye kadar fark etmedıgım ne kadar mekan varmıs farkındalıgım arttı ınanamadım hatta bır ara yanlıs yolamı gırdım dedımm:)) sızın yuzunuzden bugun kesın yolda herkes bana delı demıstır engel olamadıgım bır sırıtmaa hakımdı yolda bana:)) ınsanlarla bugun ıtıbarı ıle sureklı goz temesı kurdum kı kurmayan gozlerını kacıran ben yaptımm bunuu:))sohbet bıle etmeyen ben sohbet etmeye basladımmmmm..SİZLER BENIM MUCIZEMSINIZ BEN ALLAHTAN MUCIZE ISTEDIM ONLARDA BANA SIZI GONDERDIII SIZLERII TEK TEKKKK SEVIYORUMMMMMMMMMMM AYYYYYY COK MUTLUYUMM BEN YAA:))Not:bu arada ılkgunlerde olusan o bas agrım cok cok hafıfledı artık;)bu arada ruyada gormeye basladım hemde cok farklı ruyalarr.herkess denesınnnnn Insanlar kendı mucızelerını kendılerı yaratırlarrr;) (5 dakikalık ücretsiz on tespit için arayın 05424475050- 02128070142 cekirdekinanc.com Tüm çalışmalar telefonla ve internet üzerinden yapılır.Dinleyeceğiniz telkinler link olarak gönderilir. 5 dakikalik ön tespit ücretsizdir telefonla arayabilirsiniz 0542 447 50 50  Bir aylık detaylı  çekirdek inanç programı için bilgi alabilirsiniz.

39 YORUMLAR

 1. BENDENİZ

  Otuzlu yaşlara geldiğinde insan kendinin dünyadaki yerini sorgulamaya ve kendini tanımaya çalışıyor hayat meşgalende fazlaysa kaybolup gittiğin bir sokakta buluyosun kendini. Adresi bildiğin halde,hangi taşıtı kullanman gerektiğini bildiğin halde hedefe ulaşamıyorsun ya da o hedef senin için ulaşılmaz oluyor.Çünkü kafanı toparlayamıyorsun.Bilinçaltın sana oyunlar oynuyor kendini kötü hissetmeni sağlıyor. Herşeyin yerli yerine oturtmak için ve negatifliği pozitifle değiştirmek için cd lerinizi dinlemek istedim böyle bir hizmet verdiğiniz için teşekkür ederim yorum yapan herkesede teşekkür ederim güvenmemi ve dinlemeye değer kılmamı sağladıkları için

 2. Nihal

  Mrb önce ben de tereddüt etmiştim. Sonra araştırdım ve çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Dün özellikle telkinleri duymaya çalıştım ama inanın hiç duyamadım. Fakat gece uyurken dinlediğimde kısa kısa bazı metinleri algıladığımı fark ettim. İlginç geldi. Hatta telkinlerde tek metin yok üst üste iki metin olarak algıladım birinde sürekli mutlu ol deniyordu

 3. Fatoş özkent

  Harikasınız elinize kalemizine sağlık günlerdir sizi takip ediyorum insanlığa ışık saçıyorsunuz farkındalığımızın artması dileği ile en güzel yarınlara

 4. yldcngz

  sitede de subliminal msj var sanırım.. okurken pasiflora içmiş gibi oldum..

 5. bir dost

  smdı dınlemeya basladım kafam uyustu mıdem bulandı basım dondu ıns bı zararı yoktur umarım faydalıı olur

 6. ayt dusn

  bu sayfadaki telkinlerin müziklerini sırasıyla dinliyorum bir faydası olurmu.

 7. rana

  yorumları okuyorum ve çok carpcı gelişmeler görüyorum..aslında inanmakla baslar hersey..ben bilincaltımızn karmasıklığına inanan biriyim ve bir uzman yardımıyla temizlenmesi gerektiğinide biliyorum..hayatta herseyin bir uzmanı vardır..inanmayanlara soruyorum basınız ağrıdıgında midemiz ağrıdıgında yada depresyonda olduğumuzda neden bir uzmana ihtiyac duyuyorsunuz..inanmıyorsanız..demekki her karmasık olayların bir bilen tarafından çözülmesi gerekiyor.atakan beye bende gidecem ve çok inanarak..sevgiyle huzurla

 8. Anonim

  merak ediyorum. işimle ilgili acaba bende doğru bi karar alablrmiyim die. yanlış işi yapmıorum bnce faat boyutunu değştrmek yaptığım şey şuan. ve bunu yalnz ben anlamlı buluorum

 9. Asî

  ben yaklaşık 5 yıldır dönem dönem yoğun olmak üzere bunalım yaşıyorum.2 yıldır iğrenç giden bir ilişkim var ama korkumdan ayrılık acısı çekme korkusundan ayrılamıyorum onun haricinde hiç mutlu olamıyordum.sadece onunla ilgili değil kendimi sosyal hayata adapte edemiyordum.ayrıntılara detaylara çok takılan bir insandım.ve cd siparişine karar verdim.sonradan sitede ücretsiz telkinleri gördüm dinlemeye başladım ilk gün biraz huzursuzdum şimdi 3. günüm geceleri değişik rüyalar görüyorum fakat mutlu bir insanım kendimi hemen kötülüğe sürüklemiyorum.ayrıldım ve şu an dibe vurmam geekirken tam dozumdayım.sakinim kabullenebiliyorum bazı şeyleri.cd lerim daha gelmedi onları da sabırsızlıkla bekliyorum.bazı arkadaşlarım diyor ki inanaıyorsun da ondan oluyor.o zman sizde inanın diyorum.yeter ki mutsuz umutsuz kişiliiğinden vazgeçmiş omuzları çökük bir insan olmayın herkese boll bolll mutluluk diliyorum….

 10. serhatlim

  bir insana ister müzigin icinde ister müzigin disin da aa sen basarilisin sen basarirsin sen taktir getirirsin dediginiz zaman o insan isremesede basarili oluyor ki ben bunun canli örnegiyim .taa ilk okul birinci sinifta ne isse bir tesekkür belgesi aldim allaaa tamam serhat süper zeka falan neyse orta okul birinci sinifa kadar bu böyle devam etti ve hep birinci ve ikin ci dönem taktir belgesi aldim .sonrami ne oldu.orta 2 de taktir alamadim ablamin büyük oglu aldi ama orta ikiyi zayifsiz gectim orta 3 e ee ota ücre sinifta kaldim ve okulu biraktim .nedenmi cünki cevrem aaa büyük ablamin oglu cok basarili sen degilsin sen tembelsin demege baslamisti bunu algiliyan beyin sesli mesaji cok iyi uyguladi ve daha cok basarisiz oldum sinifta kaldim ve almanyaya isci ailesi olarak dayim getirdi beni.dayim beni önceden oldugu gibi cok akilli caliskan biliyordu ve sen akillisin dedi ve olan oldu 14 ay icinde daha 15 yasinda ev ve kendi isimin patronu oldum yanimda isci bile calistiriyordum 55 yasinda almanin adin ruhsat actirip seyyar pazarcilik isi yaptim 19 yasin da ilk dükknimi 22 de ikin dükkanimi actim 3 isci yanimda calisiyor paraya para demiyordum taki o kazaya kadar bir araba kazasi yaptim 3 ay yatakta yattim omiriligim xcatöladi olanlar oldu serhat basarisiz düsmanlarim dostlarim bile allahindan buldu dediler ve ben bittim su annda ayni sey ve ben bbittim.akil var mantik var.birisi sizoi dürtmese icinizden nasil sigarayi biraka bilirsinizki.kilo ver sen yag sin cirkin sin sesli desin isterse müzik icerisinde bilinc altina yerlessin nasil kilo verebilirsinizsinizki imkansiz.benim beynimin bilinc altimin demesi lazim benim fazla kilom var ve ben cirkinim ozaman insan istesede istemesede derölerya yagli yiyecek yiyemez.bunuda kimse inkar edemez. yasayan herkes bilir ben bu sistemi kullanmayi düsünmüyorum inaniyor faydali ama bana bundan sonra bi fayda göstermez.

 11. Ayse M

  Merhaba, Uygulamayi yapmayi cok istememe ragmen cok firsat bulamiyordum. Cunku surekli hareket halindeyim veya dersteyim veya ders calisiyorum. Ders calisirken de birsey dinleyemiyorum. Gece uyurken de bir cihaz aciksa hayatta uyuyamazdim. Bu yuzden bir haftadir gunde ancak bir iki kez dinleyebiliyordum telkinleri. Dun gece ne pahasina olursa olsun muzigi acik birakarak yattim. Sesi cok yuksek degildi kisik oldugu icin ise yaramayacagini dusundum once (insansoglu cok ilginc, siz sitede kisik seste dinleyebilirsiniz demenize ragmen inanmadim). Sabah hafif bir ic acisiyla uyandim. Bunun degisimin sancisi oldugunu dusundum. Sonra baktim hakikaten dik duruyorum. Bakislarima bir guc geldi. Aklima bana yapilan haksizliklar geldi. Sonra onlar su an karsimda olsa tavrimin nasil olacagimi dusundum ve kendimi cok iyi hissettim. Keske daha once uygulsaymisim dedim. Ama su anda ne mutlu bana ki artik boyle bir gercekligi birebir yasama sansim oldu diyorum.
  Uygulama icin tereddut eden veya erteleyen arkadalara bir mesajim olacak.
  Belki de bu tereddutleriniz kacis icin bahanelerinizdir. Degisime insan ister istemez direnc gosteriyor. Oyle olmasaydi zaten herkes cok cabuk ve cabasiz degisirdi, bu akdar insan psikologlara psikiyatristlere gitmez, senelerce ilac kullanmaz, aninda degisirdi.
  Yolunuza koydugunuz taslarin farkinda olun ve onlari kaldirmak icin istekli olun. Insan o degisimin gerceklesmeye basladiginin izlerini gormeye baslayinca ilk aklina gelen neden daha once yapmadim oluyor. O yuzden lutfen siz de benim gibi bu sitesi ziyaret edip edip uygulamayanlardansaniz HAREKETE GECIN!

 12. suna ferdi

  Ben topluluk önünde konuşamıyorum benim önce hangi telkini ve ne kadar süreyle dinlemem gerektiğini yazarmısınız. Birde sigarayı bırakmak istiyorum. Hangi telknleri dinlemem lazım. yardımlarınız için teşekkürler…

 13. cemil gürdamur

  sadece yorumum yaımlanacakmı die merak ettiö

 14. Kayra B

  Ben burasini okumadan baska bir forumda cevap yazdim, klasik muzik 3dakikadir calisiyor ama telkin falan duymadim acaba sadece enstrumantel olan kismini mi indirdim falan yanilgilaara dustum, ilerleyen dakikalarda cok az ve kisik bir ses duydum arkadan birisi bididibid konusuyordu once tuylerim diken diken oldu bu nasil bir zekadir kimin aklina boyle birsey gelmistir diye, bilincaltimiza islediginden eminim, ilk bir kac dakika nediyor acaba diye ugrastim duymak icin isimi biraktim ama olacak gibi degil, ben simdi klasik muzikten nefret eden birisi olarak ona alismaya calisiyor ve sevmeye karar veriyorum, ama Atakan bey birsey soyleyecegim bu sizin sesiniz mi, bana bir bayan sesi gibi geldi, tane tane konusuyor. Hoscakalin, gercekten Tesekkur ederim.

 15. damla devrim

  sizler bir umut ışığı,psikolojide devrim,en önemlisi de telkinin ta kendisisiniz.Suçluluk ve ego güçlendirici cdlerini dinleyerek başladım yola ve şu an sosyal fobi ile devam ediyorum.Sanırım 1 ay olmak üzere…Sonuç: kendimi dünyayı kurtaracak insan gibi hissediyorum :)) Saygılarrr.

 16. ÖZGÜR

  TAM OLARAK NE OLUYOR BURADA?? BEN ANLAMADIM ŞAHSEN.YARDIMCI OLUR MUSUNUZ ?

 17. merve demirdöven

  çoğu insanın ön yargıyla yaklaştığı bir durum. bir çok arkadaşıma bahsettim tavırları çok garipti su sesini dinleyen bir arkadaşım affınıza sığınarak söylüyorum ben bunu dinlesem gece tuvaletimi altıma yaparım dedi. ikna etmeye uğraştığım birçok arkadaşım benzer tavırlar sergilediler.
  atakan beyin yazılarından da yararlanarak çok detaylı bir şekilde anlatmama rağmen sonuç alamadım.
  o nedenle de çok da uğraşmoıyorum artık ben bahsediyorum anlatıyorum dinleyip dinlememeyi de karşımdakinin tercihine bırakıyorum.
  ben iki üç aydan beri dinliyorum etkisini fark etmemem mümkün değil.
  utangaçlık, korku, suçluluk buna vb duygulardan arındım. dinlemeye devam ediyorum çok daha mutluyum.
  atakan beye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
  bu siteyi bulduğum için çok şanslıyım.

 18. ahsen

  şimdi dinliyorum ney sanki konuşuyor bana bişeyler anlatıyor, arada içime sıkıntı doluyor beynimin bi taraflarında bişeyler oluyor anlayamadığım.

 19. günay

  Aralık 26, 2010
  Merhaba;

  Sitenizi dün gördüm ilgimi çekti psikolojiyi seven biri olarak.Okudum yazılanları,yorumları,telkin hakkındaki bilgileri vs. sonra telkinlerden 5 6 tane indridm mesela neyli bir telkin vardı ego güçlendiriciydi sanırım şuan hatırlamıyorum tam ancak bu ve bir kaç tane daha indirm.Bunları indirip aşağı yukarı 10ar defa falan dinledim aşağı yukarı az önce fark ettim ki azda olsa böyle kısa bir sürede gelişme var.Bu gelişme neydi.Ben normalde dişimi fırçlarken aynaya bakarım,ayna boyumdan aşağı olduğu için neredeyse kamburumu çıkarıp fırçalıyorum.Bu akşiam hiç farkında olmadan nasıl olduysa bir baktım ki dik duruyrum sonradan farkına vardım bir baktımki aynada yüzüm yok Sonuç olarak bu telkinler işe yarayacak giib bu siteyi açan ve emeği geçen herkese teşekkkür ederim.

  İyiki varsınız.

 20. büşra

  Aralık 05, 2010
  ben kullanmayabaşlayalı 1 gün oldu inşallah bende etkisini görürüm

 21. Şahin

  Temmuz 11, 2010
  Arkadaşım bende müslümanım bende kur’an dinliyorum namaz kılıyorum…ama söylemek istedigim şey şu hayat kurtarmak için araba kullanman gerekiyodur ama bu kur’an da yazmıyodur ögrenmen gerekir hadislerinde Kur’anı tam anlayabilmek için okunması gerektigini söylerler şimdi arkadaşım Tümüyle iyi bir insan olabilmek için din şart ama yanında bu güzel çalışmalarda hadisler gibi renk verirse o zaman tadınden geçilmez hayatın…

 22. mert K.dere

  Haziran 21, 2010
  ritmi bilmem neymis cok komik …insan gercekten huzura erişmek doğru yolu bulmak istiyorsa Yüce Rabbimizin biz Müslümanlara yol gösterici olarak gönderdigi Kuranı okuyup anlamamız gerekmektedir…. gerisi hava civadir..

 23. anka

  Ocak 23, 2009
  sitenize bugün tesadüf olarak giriş yaptım ve iyi geçeceğe benziyor.saat şuan sabahın 3.30 oldu yarın devam etmeyi düşünüyorum.iyi geceler.

 24. Ahmet S.

  Kasım 04, 2008
  Verdiğiniz emekler için çok teşekkürler! Çok yararlı şeyler yapıyorsunuz.

 25. nilay yıldız

  Ağustos 19, 2008
  SİTE”MİZİ”YAKLAŞIK 3 AYDIR TAKİP EDİYORUM.RİTMOTRANS MÜZİKLERİNİ SÜREKLİ DİNLİYORUM KARIŞIK OLARAK GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK ETKİLERİNİ GÖRDÜM VE GÖRMEYE DEVAM EDİYORUM.KENDİMİ ÇOK İİYİ HİSSEDİYORUM.KONUŞTUĞUM HER KİŞİYE KONUYU BU SİTEYE GETİREREK TAVSİYEDE BULUNUYORUM.KAİLE ALIP ZİYARET EDENLER DAHA POZİTİF VE MUTLULAR… BU HARİKA BİRŞEY…AYRICA KİŞİSEL GELİŞİM VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ İLE YAKINDAN İLGİLİYİM.BU KONUDA PAYLAŞIMLARDA BULUNABİLİRSEM ÇOK MUTLU OLURUM…HERŞEY İÇİN YÜREKTEN TEŞEKKÜRLER..

 26. ayşe

  Temmuz 07, 2008
  Mesajları duymayı neden bu kadar istiyoruz?Bilinçli aklı ikna etmek için.Oysa bilinçli aklı günlük hayatta kullanma oranımızın yüzde iki ile beş arasında olduğunu söylüyor bilim adamları.Komutları kişisel,şimdiki zamanda,kök ve yorumsuz alan bilinçaltı ise yüzde doksan beş- doksan sekiz oranında kullanılıyor imiş.Aslında her şeyi bir duygu adına yapıyoruz ve mantıklı bir açıklama ile doğruluyoruz anladığım kadarıyla.İşi yapan bilinç altı olduğuna göre bilinçli aklı ne diye ikna etmeye zaman harcamalı?İşte zamandan ve çabadan kazandıran bir yöntem.Hazırlayan arkadaşların ellerine sağlık.Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.Müziklerin çeşitliliği de eksta, seç beğen al tadında.Daha ne istenir ki?

 27. nüans

  Şubat 08, 2008
  bu yöntemin farkına varılması yaklaşık 60 yılı buluyor . sublimal mesajlar dan en belirgin örnek ;cinema filmi sırasında yanıp sönen kutucuklar içersinde,, coca cola iç patlamış mısır ye ,,bu kutucuklarki mesajların insanlar üzerindeki etkisi oldukça somut bi şekilde kendini gösterdi..o cinema da cola cola tüketimi 100 ,,,,mısır tüketimi 100 artmaktadır şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim arkadaօlar bu telkinlerin etkisi sizin tahminlerinizden de çok fazla ..atakan bey ve tǃm arkada܅lara sevgiler,,,,,

 28. GÜLÜSTAN

  Ocak 07, 2008
  tam olarak ne dinlediğimden nasıl emin olcağım.İstemediğm içerikler varsa ?

  Yapılan araştırmalar kişiye istemediği hiç bir şeyin telkin dinletilerek yaptırılamayacağını göstermiştir.
  Sitemizde ücretsiz çalışmalar yanısıra ücretli çalışmalarda yapılmaktadır.Telkinlerin içinde başka bir şey olması durumunda bu eninde sonunda ortaya çıkar ve bu sitenin tamamen bitmesi anlamına gelir.Yüksek bütçeli studyolarda bu tür sesleri ayıran programlar bulunmaktadır.
  Bu nedenle profesyonel anlamda böyle bir site açan hiç kimse böyle bir riski göze alamaz.

  Bir diğer soruda şudur.Diyelim ki telkinleri yüksek sesle yaptik peki onun ardında kısık sesli başka bir telkin daha olmadığını nereden bilebiliriz.Görüldüğü üzere şüphenin sınırı yoktur.Elbette dinlemek yada dinlememek kendi tercihinizdir

 29. edip

  Ocak 01, 2008
  “Subliminallik” ile ilgili yukarıdaki bilgiyi ve üyelerin yorumlarını okudum. İlk defa duyduğum şeyler. Anlatılanlar doğruysa uzun süre ilgilenebileceğim bir site. Benimle ilgili pek çok başlığa rastladım. Söz konusu mp3’leri henüz dinlemedim; ama hemen indirmeye başlıyorum. Merak ettiğim bir şey var: Düşüncem yanlış bir ön yargı olabilir, “Kulağımızla duymadığımız, sadece beyinle alğılanabilen bu mesajlar, bilinçaltımızla mesajı gönderen arasında bizim bilemeyeceğimiz bir bağ kuruyor. Mesajın içeriğinde nelerin olduğunu hiç bilmeyeceğiz; sadece belli bir süre sonra ortaya çıkması muhtemel sonuçları takip edeceğiz. Ve ortaya çıkanlar beynimizin öğrendiği, bizim de kendimizi uymak sorunda hissedeceğimiz durumlar olacak. Yani nasıl mp3’leri dinlemeden önce, beynimizin sahip olduğu ve bizim de rahatsız olduğumuz yanlış öğrenmelere uymak zorunda kalıyorsak mp3’leri dinledikten sonra da subliminal mesajların beynimize öğrettiklerine uymak zorunda kalacağız. Peki, elimizde olmadan uyacağımız bu yeni davranışların içeriğinin iyi, güzel şeyler olduğunu nereden bileceğiz? Bu mp3’lerde bizim için kötü sonuçlar doğuracak mesajların olmadığını nasıl bilebiliriz? Sakın daha sonra beynimize o mesajların yanlış şeyler olduğunu, onları öğrenmemesi gerektiğini, başarılı ve mutlu bir hayat için daha güzel şeyler öğrenmesi gerektiğini belirten subliminal mesajlar göndermek zorunda kalmayalım!!!
  Bu önyargım için, mesajların merkezindeki şahıstan özür diliyorum ve “subliminal mesajların içeriğinin güvenilirliği” konusunda sözkonusu şahsın iyi niyetine sığınıyorum!

 30. rukiye

  Aralık 01, 2007
  ben problemimi halettim , sıradakine geçebilirsiniz

 31. glk01

  Aralık 01, 2007
  merhaba
  ana sayfada üye girişi yapabilmeme rağmen foruma geçerken neden üye girişinde sorun yaşıyorum yardım edermisiniz ?
  giriş yaptığımda forum linkleri görünmüyor ve verilen hata uyarsında : cookies ayarlarınızı kontrol ediniz yazıyor

 32. alper unver

  Eylül 02, 2007
  Bildiğim kadarıyla mp3 ve diğer sıkıştırma formatları insan kulağının duyamadığı sesleri kırpmak suretiyle dosya boyutunu makul ölçülere indirmek üzerine kuruludur. sizin kayıtlarınız da mp3 formatında olduğuna göre bu sesleri algıladığımızdan nasıl emin olabiliriz. ayrıca her ses sisteminin belli bir frekans aralığı vardır. bu aralık devasa bir müzik setinde ve 3 ytl değerindeki bir kulaklıkta aynı mıdır?

 33. ayşe tammm misafir

  Nisan 08, 2007
  Ben biraz teknolojiden uzağım ama subliminal teknoloji ile hazırlanmış mp3 leri nerde bulabilirim? Bende rahatlamak ve ölmek üzere olan masum ve iyi duygularımı canlandırmak istiyorum, ruh halimi düzeltmek istiyorum. Kendim de hazirlayabilir miyim? Araştırdığınız ve ilgilendiğiniz bu alan benimde çok ilgimi çekti, bundan sonra da yazılarınızı ve bilgilerinizi paylaşmaya devam edeceğim?

 34. selennamli

  Şubat 16, 2007
  sitede biraz daha gezince Ali Eref Hocamn adini gördm ve bir takm paronayalarimdan kurtuldum .

 35. thonet

  Ocak 29, 2007
  Degerli ilgili,

  sitenizde soylesi bir dolastim. once biraz goz gezdirdim ve gittim. sonra bir daha geri geldim. geri gelisteki sebebimi bilmeden..sadece yeniden geldim. bu sanirim ikinci ziyaretim de agladim. insan hic ickulaktaki bir salyangozun tuyu icin aglar mi demeyin, ama aglatan sebep bir tuydu iste. yukaridaki bilginin yuregimle nasil bir alaka kurulabildigini, belki biraz daha sitenizdeki baska yazilari da okuduktan sonra, kendimi daha iyi analiz edebilmeyi de gelistirdikten sonra yazarim. bazen, ki bana olan, aglamak zorlasir. cok zorlasir. insan taslasir. iste oyle durumlarda bir damlacik da olsa goze dolan umit diye sarilir insan o damlaya.

  bana o damlayi hediye ettigi icin, tesekkur etmek istedi canim her kimeyse..

  derinlikten gelen bir sevgiyle, tesekkur ederim.

 36. etf

  Ağustos 21, 2006
  Subliminal messages olarak bilinen bilinçaltı mesajları sitede de belirtildiği gibi çok eskiler dayanmakta. Halk arasında bu tam anlamı ile doğru olmasa da \”Beyin Yıkama\” olarak da bilinmekte. Hatta bu sitede belirtildiği gibi sesli olabildiği gibi görsel de olmakta. Reklamlarda kullanılan daha çok görsel olanlardır. Bununla ilgili çeşitli programlarda vardır (Subliminal Messages, Subliminal Flash Vs.). Beyin algılama hızı ile kulak ve gözün algılama hızları farklıdır. Beyin bezetme yaparsak bir uzay aracı gibi hareket ederken kulak ve göz bir kağnı veya araba gibi hareket etmekte. Yani biz göz ile göremediğimiz bir çok objeyi beyin algılamaktadır. Bu bir resme bakmaya benzer: normalde sadece resmi görürüz ama beyin aynı zamanda resimde ki birçok detayı da algılamaktadır. Örneğin resimdeki fırca darbeleri gibi.
  O yüzden mesajların duyulması veya kulak olarak algılanması birşey ifade etmez. Çünkü beyin bunları algılamaktadır. Bunu belirtisi de belli süre dinlendiğinde baştaki ağırlı yada yorgunluk hissidir…….

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here