POZİTİF DÜŞÜNCE NASIL ÖĞRENİLİR?

0
4075

Pozitif düşünceyi öğrenmek için yapılması gerekenlerin birinci basamağı, bu yapının kazanılmasının ne kadar önemli olduğunun kavranmasıdır Kazanmayı istemek ikinci, yapılanmayı sağlayacak egzersizlerin yapılması da üçüncü basamağı oluşturur

Beyne yeni bir tarzda düşünmeyi öğretebiliriz Sadece bilmek,öğrenme için yeterli değildir, egzersizler de yapılmalıdır

Pozitif düşünce egzersizlerini iki gruba ayırıyoruz;

1 – Alternatif üretmeyi öğreten egzersizler

2 – Pozitif enerjiyi kazandıran egzersizler

Çekirdek İnanç -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- Alternatif üretmeyi öğrenme

Alternatifli düşünceyi öğrenebiliriz Burada amaç beynin, üzerinde çalıştığımız konu ile ilgili bölgesindeki sinir ağlarını aktive ederek, işlevin yolunu değiştirmek veya faaliyetini hızlandırmaktır Üniversite sınavına girenlerin dershanelerde binlerce matematik problemi çözerek, beynin çalışmasını hızlandırmalarını, ya da araba kullanırken önünde bir engel gören insanın düşünmeden ayağını gazdan çekip frene basarken aynı zamanda ellerinin de direksiyona yön vermesini ve gelişen koşullara göre yapacağı hareketi belirlemesini alternatifli düşünmeye örnek olarak verebiliriz

Bu tarzda bir düşünceyi kazanmak için dört çeşit egzersizi, üçer aylık süreyle yapmak gerekir Bu egzersizler şunlardır

a- Görsel uyaranlara bağımlılığın kaldırılması egzersizi

b- Alternatifli düşünme modelinin oturtulması

c- Örümcek ağlarının temizlenmesi

Üçüncü boyutu görebilme egzersizi

1-a Görsel uyaranlara bağımlılığın kaldırılması

Bu egzersiz görsel uyaranların çağrıştırdığı bilgilerin dışında kalanları da hatırlamayı esas alır Aslında sadece uyarana bağlı kalmayıp çağrışımlarla da, hafızamızda ilgili birçok bilgiyi bilince çağırma yeteneğimiz vardır Fakat bunu kullanmadığımız için, büyüme sürecinde adeta körleşmiştir

Bunu tekrar kazanabilmek ile ilgili egzersizi bir örnekle açıklayalım; gözünüzü kapatın, sonra tekrar açıp hemen tekrar kapatın Gözünüzü açtığınız zaman gözünüze ilk çarpan objeyi gördünüz, yani gözünüz onun bir anlık zaman içinde görünen yüzünün fotoğrafını çekti Siz bu arada gözünüzü kapatıyorsunuz Çekilen bu fotoğraf bilince gider ve hafızadan o görüntüye ait bilgiler çekilir İşte bu noktada kendimize “daha ne var” sorusunu sormalıyız Hafızadan bu bilgilerle ilgili çağrışım yapan diğer bilgileri çağırmalıyız Bu slaytta görüldüğü gibi iç içe halkalar oluşturur

Objenin fotoğrafının çağrıştırdığı bilgiler

“Daha ne var” sorusunun çağrıştırdığı bilgiler
Örneğin gözünüzü açtığınızda,gözünüze ilk çarpan su bardağı oldu Hemen gözünüzü kapatın Bilinciniz süratle onu su bardağı olarak tanımladı Hafızanızda su bardağına ait bilgiler belirdi Ama hafıza da ona ait daha fazla bilgi vardır Örneğin su bardağının başka renkleri, fiyatı, biçimler, yararları, kullanım şekilleri, nerede bulunduğu, temizliği, vbbinlerce bilgi hafızanızda yaşadığınız sürece depolanmıştır Egzersizde gözünüzü kapatır kapatmaz siz kendinize daha ne var sorusunu sorarak bu ilintili bilgilerin de bilince gelmesini istiyorsunuz Sonra başka bir objeye, başka bir objeye aynı uygulamayı yapmaya devam ediyorsunuz Daha sonra aynı egzersizi duygularla ilgili kavramlarla çalışıyorsunuz Örn sevgi, nefret, gibi Bir süre sonra uyaran bilince gelir gelmez onunla ilgili çağrışımlar daha hızlı bir şekilde zihne geliyor olacak Çünkü hafıza ile bilinç arasındaki sinir ağları egzersizlerle devamlı aktive edildiği için bu iletişim hızlanmış oluyor

Bundan sonra hangi uyaran gelirse gelsin onu tanımlamada bilinç, artık kısır bir malzemeyi kullanmak zorunda kalmayacaktır Bilincin negatif veya pozitif olmak üzere, arasından istediğini kullanacağı birçok materyali vardır

2-b Alternatifli düşünme modelinin oturtulması

Bu egzersizler için basit ve her zaman kullanabileceğiniz telefon ve kapıyı egzersiz malzemesi olarak belirleyebilirsiniz

Telefonunuz çaldığı zaman aklınıza arayana dair hemen bir isim gelebilir ya da hiç düşünmeden ahizeyi kaldırabilirsiniz Düşünecek olursak, çalan bir telefonun kim olduğuna dair birçok alternatif olasıdır İşte burada yapacağımız egzersiz telefon çaldığında “kim olabilir?” sorusunu soruyorsunuz Hemen aklınıza bir isim geliyor O anda bu ismin sizde bıraktığı duygunun “negatif” mi yoksa “pozitif”mi olduğunu hissetmeye çalışın Eğer duygunuz pozitifse, bilinçli olarak negatif bir alternatif, negatifse pozitif bir alternatif daha üretip, sonra telefonu açın Bu egzersizi uzun süre tekrarlayın bu sürenin sonunda zihin mekanizmasının bir uyarana ait iki alternatif ürettiğini göreceksiniz Bir ayın sonunda bu egzersize devam ederken alternatif sayılarını ikiden fazlaya çıkartın

Çağrışım olasılıkları

Her zaman

Beklediğimiz konuşmak Konuşmak Yanlış Telefon

Telefon istediğimiz istemediğimiz numara sapığı

Pozitif(+) Negatif(-)
Bu tarzda alternatif üretmeyi öğrenen beyin, her olay karşısında farklı boyutlara ait birçok alternatif üretmeye başlar Gelen uyaranın sadece görünen yüzü ile ilgilenmekle kalmaz diğer boyutlara da ait bilgiler üretir Bir başka deyişle düşünce sistemimiz uyaranın çağrıştırdığı bilgi sınırının içinde kalmayarak sınırların ötesinde alternatifler üreten özgür bir yapıya kavuşur

3-c Örümcek ağlarının temizlenmesi

Alternatifli düşünme modelini oturturken buna ilave olarak psişik yapınızı rahatlatmak üzere bir başka egzersizde yapılmalıdır Çünkü, gerek egzersizlerinizi yaparken gerekse alternatiflerinizi üretirken düşünce sistemimizi zorlayacak; bilinçdışı bir malzemenin negatif etkisinin engeliyle karşılaşacaksınız önce bunların temizlenmesi gerekmektedir Örümcek ağlarını temizleme egzersizi ile bilinçaltını kontrol etmeyi öğrenebilirsiniz Burada amaç bilinçaltında biriken, davranışlarımıza biz istemeden yön verebilecek bilgilerin sahip olduğu enerjiyi boşaltmaktır Günlük yaşantınızda yapmak isteyip yapamadığınız, size ters gelen olaylar, canınızı sıkan olgular vb

Akşam yatmadan önce yatağınızın dışında,sizi uyutacak kadar konforlu olmayan bir yerde gözleriniz kapalı olarak oturun Oturduğunuz son andan geriye doğru o günün olaylarını film şeridi gibi gözünüzün önünden, ana başlıklar halinde geçirmeye çalışarak görselleştirin Örneğin en son diyelim ki dişlerinizi fırçaladınız, o sahneyi gözünüzün önüne getirin, üzerinde fazla durmayarak hemen ondan önceki yaşadığınızı hatırlayın ve onu gözünüzün önüne getirin örneğin pijamalarınızı giymeyi görselleştirin, sonra bir öncekini,tekrar bir öncekiniTa ki sabah yataktan kalktığınız ana gelinceye kadar bu egzersize devam edin

Bu egzersiz kesinlikle günün muhasebesini yapmak için değil, belli bir disiplin içinde, bilinçaltında ve bilinçdışındaki enerjileri boşaltmayı hedefler

 

4-d Üçüncü boyutu yakalama egzersizi

Bu egzersiz üçüncü boyutu olan resim malzemeleri ile yapılır Bu tür resimlerden elde edeceğiniz koleksiyonla üçüncü boyutu görebilmeyi başarmak sureti ile çabuk konsantre olabilmeyi öğrenmiş olacaksınızYapılacak olan bu egzersizle beynimize vermek istediğimiz mesaj şudur:”Dünya sadece senin öğrendiğin kadar ve miktarda değil Daha bilmediğin , göremediğin birçok şey var Yeni bir bakışla bakarsan, normalde göremediğin kristal gibi başka bir dünyayı görebilirsi Bugüne kadar çevrene bakışında sana öğretilmiş olan belli bir düşünce şeklini kullandın Başka düşünce şekillerinin de olabileceğinden haberin yoktu Şu halde pozitif düşünce modeli de senin bilmediğin ve kullanmadığın bir düşünce gücü şeklidir Uğraşırsan onu da öğrenebilirsin”

Şimdi pozitif düşünmeyi sağlayacak egzersizlerden ikincisi olan pozitif enerjiyi kazanma egzersizine göz atalım

2- Pozitif enerjiyi kazanma egzersizi

Başarmanın arkasında pozitif enerji yatar, çünkü pozitif enerji performansı arttırır

Pozitif enerjiyi arttırmak için şu egzersizlerin yapılması önerilir

2-a Biyoenerjiyi arttırma egzersizi

Sabahları kalktığınızda duş alın Suyun yarattığı etki vücuttaki pozitif enerjiyi arttırır Sabahları yapılacak egzersiz işe başlandığı ilk saatlerde karşılaşılan performans düşüklüğünün önüne geçer Böylece, yeterli enerjiyle, hayal kırıklığı yaşamadan zor görevlerin üstesinden kolayca gelebilirsiniz

2-b Meditasyon

Meditasyon kelimesi genel olarak gevşeme veya enerji artırımı için kullanılan, temelinde konsantrasyon olan farklı uygulamaları ifade eden bir kavramdır Beden ve zihin arasında koordinasyonun kurulmasına dayanır Bu uygulama gevşemeyi sağlayarak, vücuttaki herhangi bir acıdan arınmayı, zihni boşaltarak, vücuttaki her bir hareketten haberdar olmayı öğrenmek suretiyle, sinir sistemini sakinleştirmeyi ve böylece enerji harcamasını minimize etmeyi öğretir

3-c Gevşeme teknikleri

Meditasyonun fizyolojik yapıya kazandırdıklarına benzer faydalar sağlayan, fakat onun gibi mistik olmayan bir tekniktir

Stresle mücadele ile kaybedilen enerjiyi önlemek ve enerjinin yeniden kazanılmasını sağlamak için yapılan gevşeme egzersizleri birkaç çeşittir

Bunlardan birini hep beraber burada uygulayalım ; rahat bir şekilde oturun, gözlerini kapatın, ellerinizi iki yana uzatıp, ayaklarınızı serbest bırakın ve sakince içinizden söylediklerimi tekrar edin ve hissetmeye çalışın

Ben çok sakinim, sakinim, sakinim,
Bütün vücudum ağırlaşıyor,
Bütün vücudum ısınıyor,
Kalp atışlarım sakin,
Nefes alışım sakin,
Karın bölgemde bir sıcaklık oluşuyor,
Alnım serin ve rahat,
Ben çok sakinim
Gözlerinizi açabilirsiniz,nasıl şimdi kendinizi daha rahat hissediyor olmalısınız

Pozitif enerjiyi toplamak için 10 maddelik reçete;

Nelere sahip olduğunuzun farkında olun
Hedefleri belirleyin ve plan yapın
Değiştiremeyeceğiniz şeyler üzerinde ısrar etmeyin
Daha iyi bir dünya düşleyin
Çiğneyemeyeceğiniz lokmayı ağzınıza almayın
Probleminizle yüz yüze gelmeye çalışın
İşinizin çok önemli olduğu üzerinde durun
Dikkatinizi içinde bulunduğunuz durum ve zamanda toplayın
Dinlenmek için zaman ayırın
Başkalarına da güvenmeyi öğrenin

* Alıntı

ilginizi çekebilir:

sürekli pozitif hayat bilinçaltı telkincd

 

Okuduğunuz için teşekkürler! Okuduğunuz için teşekkürler! Ben Atakan Sönmez, Burası hayatimdegisti.com. Ses kayıdı yaparken tesadüfen mikrofonda bir arıza olması sonucu Ritmotrans Telkin Yöntemini geliştirdim. Boğaziçi Üniversitesi Mezunuyum ve Türkiye'de ilk Subliminal Telkin Uzmanıyım. Şimdiye kadar 10 yılda bir milyon üzerinde kişi telkin mp3 lerimi indirip faydalandı. Eğer denemek isterseniz bu siteden ücretsiz telkin mp3 indirip uykuda dinleyerek bilinçaltınızı programlayabilirsiniz.   Bir şeyin sizi engellediğini hissediyorsanız bunu nasıl değiştireceğinizi bilmiyor yine de değiştirmeyi istiyorsanız... ;) ;) ;) ;) Yaşamınızda aynı olaylar tekrar tekrar gerçekleşiyorsa telefonla çekirdek inanç çalışması yaptırabilirsiniz. Çekirdek inanç ailemizden aldığımız olumsuz kalıplardan oluşur atalarımızdan gelen negatif kalıpları da içerir. Reddettiğimiz ama etkisinin çoğunlukla farkına varmadığımız bir özelliğimizdir. Kendimiz olmamızı engelleyen duyguyu bulduğumuzda hayatta çok hızlı yol alırız. Bunu fark edip bilinçaltımızdan temizletmezsek hep aynı şeyleri yaşarız...   Nasıl yaşamınızı değiştirmenize yardımcı olur ? Çekirdek inancınızın ne olduğunu ve nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiğinizde, bolluk bereketi, mutluluğu ve başarıyı kendinize çekersiniz. İlişkilerinizde yaşadığınız tıkanıklık çözülür. Kendinizi olduğunuz halinizle ifade edersiniz. Yaşadıklarınızın nedenlerini daha net anlarsınız.Daha dik yürürsünüz ses tonunuz değişir.Çocuklarınızda aynı çekirdek inançların oluşmaması için önlemler alırsınız.Bu çalışma kişisel gelişim amaçlı yapıldığı gibi kaygı, panik atak, fobiler, sınav başarısı, kilo verme gibi bir çok konu odaklı yapılmaktadır. . Çekirdek inancım bilinçaltımdan nasıl temizleniyor? Telefonla, Bireysel yüz yüze ya da online form ile tüm dünyadan internet üzerinden yazılı da tespit yapılabilir. Bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum ben de bu çalışmadan çok faydalandım Çekirdek inancın değiştirilmesinin yaşamınız üzerindeki etkilerine inanamayacaksınız. Yorumlar samimi ve gerçektir.Sitelerimizde ve forumda yaklaşık 5500 kişinin yorumu vardır. Başarı Hikayeleri İlk önce bu kadar basit bir şeyle mi bunca yıldır çözemediğim köklenmiş sorunları çözeceğim diye alay ettim, sonra inanmak istedim, olmadı zaten param da yoktu, para tuzağı dedi içimden bir ses ama 2 gece sonra yine sabaha kadar www.hayatimdegisti.com ve www.cekirdekinanc.com olmak üzere diğer sitelerini sabaha kadar araştırırken buldum kendimi. Öyle ya da böyle bir şekilde inanmayı tercih ettim ve aradım randevu aldım Atakan Bey de Özlem hn da inanılmaz yardımcı oldular ve MP3 TELKİNCD GELDİ...1 GÜN, 2 GÜNN GARİP RÜYALAR 3.GÜN RÜYALAR DEVAM EDİYOR HALA BUNALIYORUM 4.GÜN HİÇ OLMADIK UZUN SÜREDİR BEKLEDİĞİM BİR SÜRPRİZ 5.GÜN BAŞKA BİR SÜRPRİZZ ve böylece bugüne kadar devam etti, inanın 4 günde hayatım değişti ve bu gün Allah'a şükür, teşekkür ederim ki daha önce hayalini bile kurmadığım bir hayata sahibim, maddi ve manevi açıdan. ne dediyse deneyimledim, deneyimlemeye de devam ediyorum ve artık eminim çekirdek inancımı değiştirdiğim için hayatım her gün daha da iyiye gidecek ve bir daha asla eskisi gibi tıkanmalar, tam son anda bütün işlerin bir anda bozulması gibi yıpratıcı olaylar yaşamıycam veee DİŞİLİĞİMİ VE KADINLIĞIMI KABUL EDİYORUM VE BU KABULLENİŞLE HAYATIMA GÜVENLE DEVAM EDİYORUMMMMMMMMMMMM   SONSUZ TEŞEKKÜRLER, SİZİN GİBİ İNSANLARA TÜM DÜNYANIN İHTİYACI VAR.. SEVGİLER, MUTLULUKLAR, BOL BOL GÜLÜCÜKLERRRR -------------------------------------------------------- SANIRIM BİR MUCİZEYİ YAŞIYORUM herkese merhabalar.30 yaşındayım ve fazla uzatmadan konuya gireceğim.alkol,düzensiz uyku ve depresyon ile neredeyse 15 yılımı geçirdim...kısacası bitmiştim.evde boş zamanlarımda internet ile uğraşırken bu siteye denk geldim.reklam ve vurgun amaçlı bir site olduğunu düşünüp salladım.ardından bir iki yorum okudum ve kesinlikle inanmadan sitede gezmeye başladım.tamamen tesadüf eseri bulduğum sitede ücretsiz telkin mp3 gördüm.dinleyince ilk başlarda sadece müzik sesi duydum ve aldatmaca olduğunu düşündüm.tam 2 gün boyunca sırf o kuş ve Deniz sesleri hoşuma gidiyor diye dinledim.geçen bir kaç gün sonra inanımaz şeyler olmaya başladı.hiç abartmadan bir şok geçiriyordum.inanamıordum.hayatım bir anda öyle bir düzene girmiştiki korkmaya bile başlamıştım.böyle birşey olamazdı.toplumda konuşurken insanlar bana uyuşturucumu aldın diye alay ediyordu.bazen ağzımdan çıkan kelimelere ben bile inanamıyordum.aradan 15 gün geçti.şimdi beni adam yerine koymayan insanlar bile saygıdan hergün beni arar oldular.insanların gözünün içine baktığımda bile seni artık tanıyamıyoruz diyorlar ve hayretler içindeler.korkuyorum çünkü ben bile kendimi tanıyamaz oldum.oturuşum kalkmam konuşmam yemem uyumam herşeyim bir anda mükemmel oldu.hiç inanmadığım bir durumda bile beni böylesine mükemmel yapan şeylere halen inanasım gelmiyorum.içkiyi kökten bıraktım.artık uyuyorum hemde bebekler gibi...... -------------------------------------------------------------- Nasıl oldu sorusunu cevaplayayım Ana 3 telkini dinlememle başladım 1 yıl önce 3 ay dinledim kesinlikle davranışlarımın değiştiğini gördüm ama yeterli değildi bu süreç beni çekirdek inanç çalışmasına kadar götürdü 2018 nisanda bu çalışmayı kredi kartına borçlanarak yaptırdım. Değişim süreci çekirdek inanç çalışması ile başladı ama ne deişim:))Yukarıda yazdıklarımın büyük bir ölümü son altı ayda oldu. Çekirdek inancı yaptırın arkadaşlar o zaman buzdağının görünmeyen kısmına ulaşıyor oradaki kodları değiştiriyorlar verdiği cd lerle.Sonuç olarak ben bu parayı işe yaramadı diyip geri alabilirdim sorgusuz sualsiz geri veriyorlar tabi böyle etik olmayan davranışı eğerki değişim olmussa burada bulunan bir çok arkadaşımın yapmıyacağına eminim. Şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar biraz da olsa before- after yapmak lazım aradaki farkı görmeniz için ben kendi kardeşime yaptırdım çekirdek inanç çalışması bariz değişimleri ben kendi gözümle şahit oldum maddi manevi ama her seferinde adam dediki galiba bana bir etkisi olmadı:)) adam yurt dışından döndü geliri 5 e katlandı davranışları deişti ama işte insanın biraz kendini analiz etmesi gerekiyor tabi ben ondaki ve kendimdeki değişimleri o farkına varmasa bile gördüğüm için çok mutlu oluyorum.Bunları telkinleri dinleyipte bende işe yaramıyor diyen arkadaşlar için dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı için yazdım.  
********************************************************************** "Öncelikle bir gönül borcu olarak bu yorumu yapmak istedim.Geçen yıl sitenizden sipariş verip sadece 2 hafta dinleyip ön yargılı bir şekilde davranmıştım.Ücret iadesi istediğimde hiç bir sorun çıkarmadan ücretin tamamını iade ettiniz.Hatta cd leri geri almadınız.Cd leri dinlemeye devam ettim ve 4 yıldır atanamadığım bölüme atandım.İlk maaşımla kabul ederseniz tekrar ödemenizi yapacağım.Hakkınızı helal edin. Ben de diğer arkadaşlarım gibi telefonla çekirdek inancı bulma çalışmasına katıldım. İlk olarak Atakan Bey ile irtibata geçerek Özlem hn'a ulaştım. Bir çok tereddütüm olmasına rağmen yani telefonla nasıl olurda bu konuda başarı sağlanabilir endişesini taşımama rağmen Atakan Bey'le konuştuğumuz ilk andan itibaren onlara duyduğum güven hemen hissettirdi kendini bedenimde ve ruhumda 3-02-2018 günü akşam saat 9 da ( bu tarihi ve saati unutmuyorum çünkü hayatıma katkısı sözle ifade edilmeyecek kadar önemli) Sesini duyduğum ilk andan itibaren anında yaptığı tespitlerle sanki beni görmeden tanıyormuş gibi inanılmaz bir his bıraktı bendeTelefonda bu kadar iyi tespitlerin yapılabileceğini aklımdan bile geçirmemiştim. Hayatımda bildiğim ancak benim hayatımda nasıl bu kadar olumsuzluk yaratabileceğini düşünemediğim çok çok önemli noktaları yakaladı ve bu konuda beni bilgilendirdi inanılmaz derecede. Konuşmamızın sonucunda bazı olumsuzlamalar ve olumlamalarla ev ödevleri verildi bana. Ve şu an onları büyük bir sabırla ve kararlılıkla uyguluyorum. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ben eşinden gizli yaptırdım çekirdek inanç telefonla çalışmasını.çok da memnun kaldım.1 ay sonra eşim öğrenince tartıştık ve hemen ücreti iade ettiniz.CD leri dinlemeye devam ettim.eşim dahil çevredeki herkes değişimi fark etti. 2 ay sonunda o da yaptığının farkına vardı ve ücreti tekrar ödemek istedi.öyle yerlerden hic umulmadık paralar geldi ki ona ihtiyaç duymadan kendim ucretinizi gönderdim.bu süreçteki anlayışınız gösterdiğiniz kolaylık için milyonlarca kez tesekkur ederim. sizler nasıl insanlarsınız yaa!!!öncelıkle sızlere sonsuz tesekkurlerr her bırınızee hepinizeee! yklasık 4 gundur dınlıyorum ego sucluluk ve kendıne guvenıı yorumlarımı ara ara yazmaya calıstım sıze bugun cok daha ıyıyım ınanılmaz seyler olmaya basladı hayatımda..sındırımım sıtemım ve bagırsaklarım cok guzel calısmaya basladı bugun,daha pozıtıf baktım bugun herseye..mesela yagmur yagdıgında hemen semsıyeyı acan ve yagmurdan nefret eden ben bugun yagmur damlalarının yuzume damlasından buyuk keyıf duydum..Aksam ıs cıkısı eve gelırken herzamankı kullandıgım yolu kullandım bılın bakalım ne oldu?? meger sımdıye kadar fark etmedıgım ne kadar mekan varmıs farkındalıgım arttı ınanamadım hatta bır ara yanlıs yolamı gırdım dedımm:)) sızın yuzunuzden bugun kesın yolda herkes bana delı demıstır engel olamadıgım bır sırıtmaa hakımdı yolda bana:)) ınsanlarla bugun ıtıbarı ıle sureklı goz temesı kurdum kı kurmayan gozlerını kacıran ben yaptımm bunuu:))sohbet bıle etmeyen ben sohbet etmeye basladımmmmm..SİZLER BENIM MUCIZEMSINIZ BEN ALLAHTAN MUCIZE ISTEDIM ONLARDA BANA SIZI GONDERDIII SIZLERII TEK TEKKKK SEVIYORUMMMMMMMMMMM AYYYYYY COK MUTLUYUMM BEN YAA:))Not:bu arada ılkgunlerde olusan o bas agrım cok cok hafıfledı artık;)bu arada ruyada gormeye basladım hemde cok farklı ruyalarr.herkess denesınnnnn Insanlar kendı mucızelerını kendılerı yaratırlarrr;) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atakan Bey Merhaba, yaklaşık 4 ay önce görüşmüştük. Uzun zamandır size yazmam gerektiğini düşünüyordum ve sonunda o 1 saatlik görüşmenin ardından hayatımda oluşan olumlu gelişmelerdeki etkiniz için teşekkürlerimi iletmek adına size yazıyorum. Çok değil sadece 3 hafta sonra kariyerimde gerçek anlamda bir basamak atladım. Evet, sizden tarafıma ulaşan telkin müziklerini dinlemeye başladıktan 3 hafta içerisinde, telefonum çaldı ve bir iş teklifi aldım. Hayal gibiydi, hem de bir anda çok hızlı şekilde oldu. Bazen hayal gibi görünen şeylerin gerçek olabileceğini ve her şeyin zihnimiz ile olabileceğini bire bir şahit oldum. Olabilecek tüm olumlu gelişmeler sanki de benim için bir araya gelmiş gibiydi ve şimdi çalıştığım firmada Yönetici pozisyonunda 3. ayımı doldurmuş bulunmaktayım. Size o dediğim cümleyi daha dün gibi hatırlıyorum.'Uzun bir süredir iş hayatımda ilerleyemediği-mi hissediyorum' ve siz de bana başarı için gerekli telkinlerin de olacağını söylemiştiniz. Tabi ki de sizi arama ihtiyacını bu sebeple duymamıştım. En somut örneklerden biri olduğu için paylaşmak istedim. Daha size kendimi anlatmak için kurduğum ilk cümlemde beni anlayarak bana beni anlatmanız ve tespitlerinizin doğru olması da bir o kadar şaşırtıcıydı.Kendimi tanımak için başvurduğum onca danışman ve psikolojik yöntemlerin yanında sizin kullanmış olduğunuz bu yöntemin hızlı ve etkileyici bir şekilde doğru tespitlerle olması inanılır gibi değil. Her fırsatta söylediklerinizi hatırlıyor ve kendime dışarıdan bakabiliyorum. Telkin cd'lerinizi hala ara ara dinliyorum. Özellikle de 'Mükemmeliyetçililik' üzerine daha çok yoğunlaşmam gerektiğini biliyorum. Ama yine de bana o kadar çok faydası oldu ki, bu doğru tespitleriniz için size çok çok teşekkür ederim     Nedir ne değildir bilgi çekirdek inanç uzmanlık ve 5 dakika ücretsiz ön tespit için www.cekirdekinanc.com www.cekirdekinanc.com/magaza Uyurken bile dinleyip bir gecede sizi değiştirecek ritmotrans telkin cd leri indirmek için www.hayatimdegisti.com www.telkincd.com Telefonla çekirdek ön tespit bilgi amaçlı 5 dakika ve ücretsizdir. +90 212 4816645(sabit no tüm dünyadan arayabilirsiniz) +90 542 447 50 50 (vodafone ve whatsup )

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here