POZİTİF DÜŞÜNCE NASIL ÖĞRENİLİR?

0
4123

Pozitif düşünceyi öğrenmek için yapılması gerekenlerin birinci basamağı, bu yapının kazanılmasının ne kadar önemli olduğunun kavranmasıdır Kazanmayı istemek ikinci, yapılanmayı sağlayacak egzersizlerin yapılması da üçüncü basamağı oluşturur

Beyne yeni bir tarzda düşünmeyi öğretebiliriz Sadece bilmek,öğrenme için yeterli değildir, egzersizler de yapılmalıdır

Pozitif düşünce egzersizlerini iki gruba ayırıyoruz;

1 – Alternatif üretmeyi öğreten egzersizler

2 – Pozitif enerjiyi kazandıran egzersizler

Çekirdek İnanç -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- Alternatif üretmeyi öğrenme

Alternatifli düşünceyi öğrenebiliriz Burada amaç beynin, üzerinde çalıştığımız konu ile ilgili bölgesindeki sinir ağlarını aktive ederek, işlevin yolunu değiştirmek veya faaliyetini hızlandırmaktır Üniversite sınavına girenlerin dershanelerde binlerce matematik problemi çözerek, beynin çalışmasını hızlandırmalarını, ya da araba kullanırken önünde bir engel gören insanın düşünmeden ayağını gazdan çekip frene basarken aynı zamanda ellerinin de direksiyona yön vermesini ve gelişen koşullara göre yapacağı hareketi belirlemesini alternatifli düşünmeye örnek olarak verebiliriz

Bu tarzda bir düşünceyi kazanmak için dört çeşit egzersizi, üçer aylık süreyle yapmak gerekir Bu egzersizler şunlardır

a- Görsel uyaranlara bağımlılığın kaldırılması egzersizi

b- Alternatifli düşünme modelinin oturtulması

c- Örümcek ağlarının temizlenmesi

Üçüncü boyutu görebilme egzersizi

1-a Görsel uyaranlara bağımlılığın kaldırılması

Bu egzersiz görsel uyaranların çağrıştırdığı bilgilerin dışında kalanları da hatırlamayı esas alır Aslında sadece uyarana bağlı kalmayıp çağrışımlarla da, hafızamızda ilgili birçok bilgiyi bilince çağırma yeteneğimiz vardır Fakat bunu kullanmadığımız için, büyüme sürecinde adeta körleşmiştir

Bunu tekrar kazanabilmek ile ilgili egzersizi bir örnekle açıklayalım; gözünüzü kapatın, sonra tekrar açıp hemen tekrar kapatın Gözünüzü açtığınız zaman gözünüze ilk çarpan objeyi gördünüz, yani gözünüz onun bir anlık zaman içinde görünen yüzünün fotoğrafını çekti Siz bu arada gözünüzü kapatıyorsunuz Çekilen bu fotoğraf bilince gider ve hafızadan o görüntüye ait bilgiler çekilir İşte bu noktada kendimize “daha ne var” sorusunu sormalıyız Hafızadan bu bilgilerle ilgili çağrışım yapan diğer bilgileri çağırmalıyız Bu slaytta görüldüğü gibi iç içe halkalar oluşturur

Objenin fotoğrafının çağrıştırdığı bilgiler

“Daha ne var” sorusunun çağrıştırdığı bilgiler
Örneğin gözünüzü açtığınızda,gözünüze ilk çarpan su bardağı oldu Hemen gözünüzü kapatın Bilinciniz süratle onu su bardağı olarak tanımladı Hafızanızda su bardağına ait bilgiler belirdi Ama hafıza da ona ait daha fazla bilgi vardır Örneğin su bardağının başka renkleri, fiyatı, biçimler, yararları, kullanım şekilleri, nerede bulunduğu, temizliği, vbbinlerce bilgi hafızanızda yaşadığınız sürece depolanmıştır Egzersizde gözünüzü kapatır kapatmaz siz kendinize daha ne var sorusunu sorarak bu ilintili bilgilerin de bilince gelmesini istiyorsunuz Sonra başka bir objeye, başka bir objeye aynı uygulamayı yapmaya devam ediyorsunuz Daha sonra aynı egzersizi duygularla ilgili kavramlarla çalışıyorsunuz Örn sevgi, nefret, gibi Bir süre sonra uyaran bilince gelir gelmez onunla ilgili çağrışımlar daha hızlı bir şekilde zihne geliyor olacak Çünkü hafıza ile bilinç arasındaki sinir ağları egzersizlerle devamlı aktive edildiği için bu iletişim hızlanmış oluyor

Bundan sonra hangi uyaran gelirse gelsin onu tanımlamada bilinç, artık kısır bir malzemeyi kullanmak zorunda kalmayacaktır Bilincin negatif veya pozitif olmak üzere, arasından istediğini kullanacağı birçok materyali vardır

2-b Alternatifli düşünme modelinin oturtulması

Bu egzersizler için basit ve her zaman kullanabileceğiniz telefon ve kapıyı egzersiz malzemesi olarak belirleyebilirsiniz

Telefonunuz çaldığı zaman aklınıza arayana dair hemen bir isim gelebilir ya da hiç düşünmeden ahizeyi kaldırabilirsiniz Düşünecek olursak, çalan bir telefonun kim olduğuna dair birçok alternatif olasıdır İşte burada yapacağımız egzersiz telefon çaldığında “kim olabilir?” sorusunu soruyorsunuz Hemen aklınıza bir isim geliyor O anda bu ismin sizde bıraktığı duygunun “negatif” mi yoksa “pozitif”mi olduğunu hissetmeye çalışın Eğer duygunuz pozitifse, bilinçli olarak negatif bir alternatif, negatifse pozitif bir alternatif daha üretip, sonra telefonu açın Bu egzersizi uzun süre tekrarlayın bu sürenin sonunda zihin mekanizmasının bir uyarana ait iki alternatif ürettiğini göreceksiniz Bir ayın sonunda bu egzersize devam ederken alternatif sayılarını ikiden fazlaya çıkartın

Çağrışım olasılıkları

Her zaman

Beklediğimiz konuşmak Konuşmak Yanlış Telefon

Telefon istediğimiz istemediğimiz numara sapığı

Pozitif(+) Negatif(-)
Bu tarzda alternatif üretmeyi öğrenen beyin, her olay karşısında farklı boyutlara ait birçok alternatif üretmeye başlar Gelen uyaranın sadece görünen yüzü ile ilgilenmekle kalmaz diğer boyutlara da ait bilgiler üretir Bir başka deyişle düşünce sistemimiz uyaranın çağrıştırdığı bilgi sınırının içinde kalmayarak sınırların ötesinde alternatifler üreten özgür bir yapıya kavuşur

3-c Örümcek ağlarının temizlenmesi

Alternatifli düşünme modelini oturturken buna ilave olarak psişik yapınızı rahatlatmak üzere bir başka egzersizde yapılmalıdır Çünkü, gerek egzersizlerinizi yaparken gerekse alternatiflerinizi üretirken düşünce sistemimizi zorlayacak; bilinçdışı bir malzemenin negatif etkisinin engeliyle karşılaşacaksınız önce bunların temizlenmesi gerekmektedir Örümcek ağlarını temizleme egzersizi ile bilinçaltını kontrol etmeyi öğrenebilirsiniz Burada amaç bilinçaltında biriken, davranışlarımıza biz istemeden yön verebilecek bilgilerin sahip olduğu enerjiyi boşaltmaktır Günlük yaşantınızda yapmak isteyip yapamadığınız, size ters gelen olaylar, canınızı sıkan olgular vb

Akşam yatmadan önce yatağınızın dışında,sizi uyutacak kadar konforlu olmayan bir yerde gözleriniz kapalı olarak oturun Oturduğunuz son andan geriye doğru o günün olaylarını film şeridi gibi gözünüzün önünden, ana başlıklar halinde geçirmeye çalışarak görselleştirin Örneğin en son diyelim ki dişlerinizi fırçaladınız, o sahneyi gözünüzün önüne getirin, üzerinde fazla durmayarak hemen ondan önceki yaşadığınızı hatırlayın ve onu gözünüzün önüne getirin örneğin pijamalarınızı giymeyi görselleştirin, sonra bir öncekini,tekrar bir öncekiniTa ki sabah yataktan kalktığınız ana gelinceye kadar bu egzersize devam edin

Bu egzersiz kesinlikle günün muhasebesini yapmak için değil, belli bir disiplin içinde, bilinçaltında ve bilinçdışındaki enerjileri boşaltmayı hedefler

 

4-d Üçüncü boyutu yakalama egzersizi

Bu egzersiz üçüncü boyutu olan resim malzemeleri ile yapılır Bu tür resimlerden elde edeceğiniz koleksiyonla üçüncü boyutu görebilmeyi başarmak sureti ile çabuk konsantre olabilmeyi öğrenmiş olacaksınızYapılacak olan bu egzersizle beynimize vermek istediğimiz mesaj şudur:”Dünya sadece senin öğrendiğin kadar ve miktarda değil Daha bilmediğin , göremediğin birçok şey var Yeni bir bakışla bakarsan, normalde göremediğin kristal gibi başka bir dünyayı görebilirsi Bugüne kadar çevrene bakışında sana öğretilmiş olan belli bir düşünce şeklini kullandın Başka düşünce şekillerinin de olabileceğinden haberin yoktu Şu halde pozitif düşünce modeli de senin bilmediğin ve kullanmadığın bir düşünce gücü şeklidir Uğraşırsan onu da öğrenebilirsin”

Şimdi pozitif düşünmeyi sağlayacak egzersizlerden ikincisi olan pozitif enerjiyi kazanma egzersizine göz atalım

2- Pozitif enerjiyi kazanma egzersizi

Başarmanın arkasında pozitif enerji yatar, çünkü pozitif enerji performansı arttırır

Pozitif enerjiyi arttırmak için şu egzersizlerin yapılması önerilir

2-a Biyoenerjiyi arttırma egzersizi

Sabahları kalktığınızda duş alın Suyun yarattığı etki vücuttaki pozitif enerjiyi arttırır Sabahları yapılacak egzersiz işe başlandığı ilk saatlerde karşılaşılan performans düşüklüğünün önüne geçer Böylece, yeterli enerjiyle, hayal kırıklığı yaşamadan zor görevlerin üstesinden kolayca gelebilirsiniz

2-b Meditasyon

Meditasyon kelimesi genel olarak gevşeme veya enerji artırımı için kullanılan, temelinde konsantrasyon olan farklı uygulamaları ifade eden bir kavramdır Beden ve zihin arasında koordinasyonun kurulmasına dayanır Bu uygulama gevşemeyi sağlayarak, vücuttaki herhangi bir acıdan arınmayı, zihni boşaltarak, vücuttaki her bir hareketten haberdar olmayı öğrenmek suretiyle, sinir sistemini sakinleştirmeyi ve böylece enerji harcamasını minimize etmeyi öğretir

3-c Gevşeme teknikleri

Meditasyonun fizyolojik yapıya kazandırdıklarına benzer faydalar sağlayan, fakat onun gibi mistik olmayan bir tekniktir

Stresle mücadele ile kaybedilen enerjiyi önlemek ve enerjinin yeniden kazanılmasını sağlamak için yapılan gevşeme egzersizleri birkaç çeşittir

Bunlardan birini hep beraber burada uygulayalım ; rahat bir şekilde oturun, gözlerini kapatın, ellerinizi iki yana uzatıp, ayaklarınızı serbest bırakın ve sakince içinizden söylediklerimi tekrar edin ve hissetmeye çalışın

Ben çok sakinim, sakinim, sakinim,
Bütün vücudum ağırlaşıyor,
Bütün vücudum ısınıyor,
Kalp atışlarım sakin,
Nefes alışım sakin,
Karın bölgemde bir sıcaklık oluşuyor,
Alnım serin ve rahat,
Ben çok sakinim
Gözlerinizi açabilirsiniz,nasıl şimdi kendinizi daha rahat hissediyor olmalısınız

Pozitif enerjiyi toplamak için 10 maddelik reçete;

Nelere sahip olduğunuzun farkında olun
Hedefleri belirleyin ve plan yapın
Değiştiremeyeceğiniz şeyler üzerinde ısrar etmeyin
Daha iyi bir dünya düşleyin
Çiğneyemeyeceğiniz lokmayı ağzınıza almayın
Probleminizle yüz yüze gelmeye çalışın
İşinizin çok önemli olduğu üzerinde durun
Dikkatinizi içinde bulunduğunuz durum ve zamanda toplayın
Dinlenmek için zaman ayırın
Başkalarına da güvenmeyi öğrenin

* Alıntı

ilginizi çekebilir:

sürekli pozitif hayat bilinçaltı telkincd

 

Okuduğunuz için teşekkürler! Okuduğunuz için teşekkürler! Ben Atakan Sönmez, Burası hayatimdegisti.com. Ses kayıdı yaparken tesadüfen mikrofonda bir arıza olması sonucu Ritmotrans Telkin Yöntemini geliştirdim. Boğaziçi Üniversitesi Mezunuyum ve Türkiye'de ilk Subliminal Telkin Uzmanıyım. Şimdiye kadar 10 yılda bir milyon üzerinde kişi telkin mp3 lerimi indirip faydalandı. Eğer denemek isterseniz bu siteden ücretsiz telkin mp3 indirip uykuda dinleyerek bilinçaltınızı programlayabilirsiniz.
Amacım kendi hayatımı değiştirmekti… Atakan Sönmez kimdir? Atakan Sönmez, 2006 yılında açtığı bu site  ve Türkiye’de ilk kez Subliminal yani bilinçaltı telkinleri yaparak birçok insanın hayatının değişmesine katkıda bulunmuş. Boğaziçi Üniversitesi  Mezunu olan Sönmez, subliminal telkinleriyle büyük bir değişim yaşayarak, daha sonra bunu birçok konuda geliştirerek insanların hizmetine sunmuştur.

Bir site olsa onu bulanların uykuda dinledikleri mp3 ler ile hayatları değişse böyle özetlenebilir mi?
Bir site olsa onu bulanlar hipnoz olmadan sadece mp3 leri yükleyip dinleyerek hayatlarını değiştirseler.Bu fikir 1995 yılında yani 23 yıl onca çıkmıştı . 14 yıl önce hayatimdegisti.com ile gerçekleşti..Ortalama 20 . yıla özel  bu söyleşi içinde ayrıca +90 542 447 50 50  telefonlarımızdan ulasan kişilere bir haftalık çekirdek inanç ön tespit deneme telkinleri ücretsizdir...Yurtdisindan whatsapp üzerinden de ulaşabilirsiniz.Lütfen bu söyleşiyi sonuna kadar okuduktan sonra 1 haftalık ön tespit ücretsiz deneme programı için arayınız.
Detaylı çalışmalarımız hakkında bilgi için cekirdekinanc.com sitemizi inceleyiniz.Bu sitede online telefonla yada bireysel çekirdek inanç çalışmaları vardır.
Eğer tek tek konularda telkin almak isterseniz telkincd.com sitemizde 400 e yakın konu vardır.Tek telkin ücretleri 32 tl den başlar.
     Nasıl oluştu bu telkinler?
Telkin kayıtlarını ilk yaptığımda yeterince etkili değildi. Ta ki mikrofonumda tesadüf eseri bir arıza olması ve ses yükselmesi oluncaya kadar… Bu ses ritmlerini geliştirerek ritmotrans tekniğini oluşturdum. Dünyada telkinlere doğal olmayan frekanslar eklenirken ben insan sesinin doğal frekanslarını kullandım.
  Nedir bu Subliminal müzikler bir çeşit müzik terapi mi? Uyurken bile dinleyebileceğimizi söylüyorsunuz doğru mu?
  Subliminal telkinler de müzik sadece bilinçaltının telkinleri rahat algılaması için kullanılır. Yani müzik ile hiçbir ilgisi yoktur. Asıl etkili olan içindeki ses kayıtlarıdır… Uyurken de dinlenebilir.
    Bir çeşit organik telkin diyebilir miyiz?
Bir bakıma öyle.Dünyada müziğin içine eklenen sese bir de frekans eklenir.Ben insan sesinin ritmlerini kullandım. Bu ritmleri müziğin içine  ekledim ve frekansa gerek kalmadı.İnsan sesi, ritmleri ve müzik.Uykuda yada uyanıkken dinleyin ve değişin.
  Subliminal CD leri siz mi buldunuz ne farkı var dünyadaki diğer benzerlerinden?
Subliminal CD ler ve telkin mp3 ler dünyada oldukça yaygın kullanılıyor yani ben bulmadım. Önce bir ses kaydı yapılıyor. Olumlu cümleler müziğin içine gizleniyor. Sonra da üzerine etkiyi arttırması için çeşitli frekanslar ekleniyor. Benim yaptığım subliminaller ise daha farklı. 2000 yılının başlarında kendi kendime kayıt yapıp dinlerken mikrofonumda bir sorun oldu  ve tesadüfen ses yükseldi. Bunları dinlerken tam da o bölümlerde farklı etkiler hissettim. Bu etkiler üzerine çalışarak ritmotrans sistemini geliştirdim ve frekans eklemeden ritimler ile telkinler oluşturdum.
Kendi hayatınızda bu telkinleri dinliyor musunuz?
Tabii ki dinliyorum.İlk 2005 de başladım.Zaman zaman ayda birkaç gün de olsa tekrar ettiğim kendime özel listem vardır. Kitabınız çıktı mı?
Çekirdek inanç kitabımız  geçen yıl çıktı...Ve 3. baskısı tükendi..Şu an kitabın online formatını sitemizden alabilirsiniz.Yakında tekrar  güncellenmiş basımı Destek yayınevi aracılığı ile tüm kitapçılarda olacak.     Telkinleri dinleyenler sadece müzik ya da okyanus sesi dinliyorlar bu durumda bilinçaltını kulağımızla duyamayacağımız sesler nasıl etkiliyor? Telkinler nasıl hazırlanıyor ?
  Önce her konu için bir script vardır. Yazılı ve İngilizce olan bu scriptler dünyaca ünlü uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. Bu scriptleri türkçeye çeviriyoruz. Daha sonra kağıt üzerinde ritmleri belirleyip telkinleri kendi sesim ile kaydediyorum. En son ise okyanus sesi ya da herhangi başka bir müzik arkasına telkinleri gizliyorum. Siz telkinleri ya çok az ya da hiç duymuyorsunuz. Bilinçaltınız ise tamamını algılıyor. Duymak ayrı algılamak ayrıdır.Telkinli mp3’leri forumdan indirebilirsiniz.   Aslında telkinleri duysaydınız dirençler ile karşılaşırdınız ve etki etmeyebilirdi. Bu şekilde ses gizli olduğunda bilinçaltı telkinleri daha kolay kabul ediyor. Bununla ilgili ayrıntılı açıklama portalın sss bölümünde vardır.
  Telkinli müziğin arkasında başka bir şey olmadığını nerden bileceğim? Ne dinlediğimi nasıl öğrenip emin olabilirim diyenler olmuyor mu?
  Bu soru ile çok fazla karşılaştım. Ben telkinlerin türkçesini önemli ölçüde yazılı olarak veriyorum. Bir kez okuyup ne dinlediğinizi öğrenebilirsiniz. Hiç kimseye ne olursa olsun istemediği bir şey yaptırılamaz.Profesyonel olarak böyle bir portal açan kimse telkin yerine başka bir şey eklemeyi göze alamaz. Eninde sonunda sesleri ayıran programlar ile bu ortaya çıkar. Bu anlattıklarınız bazılarına deli saçması gelecektir. Dünyada örnekleri var mı?
  Dünyada bir çok başarılı  insan subliminal telkin kullanmaktadır.Ünlü tenisçiler, golfçüler sinema oyuncuları hatta yönetmenler başarılarında bu yöntemleri kullanırlar.Bilimsel alt yapısı olan ve somut etkiler yaratan bir yöntemdir.
    Ritmotrans madem bir ilk yabancı dilde mp3 hazırlamayı ve ve tüm dünyaya yönelik bir site hazırlamayı düşünüyor musunuz?
Ritmotrans tekniği dünyada bir ilktir. Bu teknikte telkinlere herhangi bir frekans eklenmez. Bu konuda İngilizce çalışmalar hazırlıyorum. Şu an İngilizce sitemiz açıldı ve son düzenlemeleri yapılıyor.
  CD’ler seri üretim mi? Yani bir tane yapıp kopyalıyor musunuz?
İsme özel CD de hazırlıyorum yani o mp3’ün içinde o kişinin ismi geçiyor. Böylece hem telkinler daha fazla etkili oluyor hem de aynı anda çevrede dinleyenlerin etkilenmesi önlenmiş oluyor. Telkincd.com da hem isme özel hem de genel 400 e yakın mp3 ve cd vardır.
  . Telkinleri aldım ve kaybettim ne olacak tekrar mı yaptırmam gerekiyor?
Tüm özel telkinler kişiye özel klasörlerde saklanmaktadır. Kaybettiğiniz çalışmalar ek ücret talep edilmeden tekrar gönderilir.
  Çekirdek inanç nedir ve Telkin CD’den farkı nedir? Her şey yolunda giderken birden tepetaklak olur bunun ardında da çekirdek inançlarımız mı var?
TelkinCD’leri 2005 yılında yapmaya başladım.Hayatimdegisti.com sitesinden sonra içinde 400 ‘e yakın telkin mp3 ve cd ürünü olan telkincd.com açıldı… Ancak bazı durumlarda kişiler özel telkin istediler. Önce bilinçaltında kişiye engel olan  çekirdek inançları bulmak ve buna ait kişiye özel telkin mp3 leri hazırlama yontemi 2010 yılında cekirdekinanc.com cekirdekinanc.com.tr sitelerinde başladı…Bu çalışmada 20 ye yakın telkin mp3 hazırlanır. Neden Çekirdek İnanç çalışması yaptırmalı?
Bilinçaltı 11 yaşına kadar kararlar alır ve çekirdek inançlar oluşturur… Bu kararlar bilinçaltından temizlenmezse hayatınızda hep aynı şeyler tekrar eder. Bir şey sizi engelliyorsa hayatınızda hep aynı şeyler tekrar ediyorsa nedeni çekirdek inançlardır, bu engellerden kurtulmak için Çekirdek İnanç Çalışmasını tavsiye ediyoruz.
Kalıcı oluyor mu?
Çalışmaların etkileri kalıcı oluyor.Ancak bir fanusda yaşamadığımız için doğal olarak çevremizdeki insanlar ve olaylardan etkilenebiliyoruz. Bu durumda yapılması gereken sizde ki telkinleri ara ara tekrar etmek.
Çocuklar için çekirdek inanç var mı?
Ağaç yaşken eğilir.Bu nedenle çocuklarda ders başarısı odaklanma daha özgüvenli olma öfke kontrolü vb gibi konularda etkili olan çekirdek inanç ve telkin cd leri yapilir.Bu çalışmada 90 soruluk bir form gönderilir ve anne yada babanın yanıtlarına göre özel telkinler hazırlanır.
  İnanmak fark yaratıyor mu?
Telkinlerin etkili olması için inanmak gerekmez.Ancak inanmıyor olmanız eğer dinleme süresini azaltmanıza ya da dinlemeyi bırakmanıza neden oluyorsa bu etkiyi azaltır.
7 günlük deneme telkinlerini ve testini nasıl alabilirim?
Bu soylesinin tamamını okuduktan sonra telefonla arayınız. + 905424475050 yurtdışı için telefonla yada whatsup ile arayabilirsiniz.
  Sizler kendi hayatınızda bu yöntemleri kullanıyor musunuz?Telkinleri dinleyerek ya da çekirdek inanç ile neleri başardınız?
Ben üniversitede odaklanma sorunu yaşıyordum ve okulu bırakmıştım.Telkinler sonrası okula döndüm aynı sene iki üniversiteyi bitirdim. Özgüven kendini mutlu hissetme gibi bir çok konuda değişim yaşadım.Halen de telkin dinliyorum. Yaptığımız Çekirdek İnanç ve telkinler girişim konusunda da başarıya ulaşmamızı sağladı. Kendi hayatımızda da telkinlerin ve Çekirdek İnanç etkisini görüyoruz.
Ön tespit ücretsiz demişsiniz, bu nasıl yapılıyor?
Telefonla birkaç soru sorularak yapılan ön tespittir. Yaklaşık 5 dakika sürer. Çalışma hakkında genel bir bilgi verilir. Ücretsiz 5 dakikalık ön görüşme tespiti ile Çekirdek İnanç bulmanın size faydası olup olmayacağı belirlenir.
  Tek bir seansla neler değişiyor? Süresi nedir? Nasıl dinleyeceğiz?
Telefonda, online test ile tespit yapılabilir ya da ofiste birebir seans alabilirsiniz. Tespit sonrası telkinleriniz hazırlanır. Bunları bir buçuk ay dinlersiniz. Böylece uyurken dinleyeceğiniz CD ile çekirdek inançlarınız temizlenir.
  Telkinlerin etkisini nasıl fark edebiliriz? Herkeste aynı değişimi mi gösterir?
Değişimi aynada bile fark edebilirsiniz. Başlangıçta sizin fark etmesi biraz zor olabilir. Çevrenizden almış olduğunuz olumlu geri dönüşler sayenizde değişimi hem içinizde hem dışınızda hissedersiniz. Telkinlerin etkisi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Kökleşmiş negatif duygularımız ve direnç seviyemiz farklı olabilmektedir.
  Bu etkiler plasebo ise ...Yani insanlar etki göreceklerine inandıkları için etki görüyorsa...
Bir çok kişi telkinden hiç haberi olmayan annesine babasına telkinleri dinletti ve bilmeden dinleyenler de aynı sonuçları aldılar.O yüzden gönül rahatlığı ile plasebo olmadığını yüzlerce deneyim ile söyleyebilirim.
Bu kadar vakit ayırmak zor değil mi?
Telkinleri uyurken bile dinleyebilirsiniz. Fazladan bir vakit ayırmanıza gerek yoktur. Odaklanmamak esas alınmaktadır. Bu nedenle bilgisayar başında çalışırken fonda telkinleri dinleyebilirsiniz.
  Hangisi daha etkili, tek tek telkin mi almalı yoksa çekirdek inanç mı? Telefonla mı yüz yüze mi online mı?
Telefonda kendini daha rahat ifade eden kişiler genellikle telefonla çalışmayı tercih etmektedirler. Ofisimize gelme imkanı olan danışanlarımız İstanbul, Levent’teki ofisimize gelmektedir. Seanslarımız oldukta yoğun olduğu için acil olarak çalışma yaptırmak isteyen danışanlarımız online formu tercih etmektedir. Yapılan çalışmaların hepside isme özel telkinler hazırlanmaktadır. Çalışmanın nasıl yapılacağı kişinin tercihine bırakılmaktadır.
  Bilgilerimiz gizli mi?
Yapılan görüşmeler ve test sonuçları etik kurallar gereğince bizde saklı kalır.

Yaşam boyu garanti çok mu iddialı?
Çalışmalarımıza yaşam boyu garanti veriyoruz. Eğer danışanımız herhangi bir fayda hissetmezse öncelikle telefonda destek sağlıyoruz. Sonrasında gerektiği takdirde ek telkinler hazırlanıp gönderilir. Yine bir fayda hissetmezse form doldurulması istenir. Hedef çalışması yapılır. Amaç fayda sağlamak olduğu için tüm bunlar yapıldığı takdirde yine de bir değişim olmuyorsa, kişi telkine yatkın değildir. Ücreti iade edilir.
  Çekirdek İnanç terapistliği eğitimi nedir?
Çekirdek İnanç Terapistliği eğitimimiz için kayıt yaptırabilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşecek olan eğitimimiz sonucu eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere sertifikaları verilir. Yaşam boyu supervizyon imkanı sağlıyoruz.
İnternet ne kadar güvenli? Bir şeyleri internetten almaya çekiniyorum?
Küreselleşen dünyada internet hayatımızı kolaylaştıran en birinci iletişim ağıdır. Bu yüzden   kurumsal markalar bizler dahil hayatta kalabilmek için kendilerini korumak zorundadırlar.Kullanıcılar için aslında internetten bir şeyler almak daha güvenlidir.Çünkü ne kadar fayda sağlarsanız markanız o kadar değerlenir.Fayda sağlamayan markalar yok olurlar.
Yaşam boyu garantiyi kötüye kullanan olmuyor mu? Bu çalışmayı alırım sonra iade alırım CD lerde bende kalır diye düşünen olmuyor mu?
Çok sık olmasa da böyle durumlarda karşılaşabiliyoruz. Bu şekilde düşünüp de iadesini aldıktan sonra telkinlerimizi dinlemeye devam edip fayda hissedip olumlu geri dönüş yapan, diğer çalışmalarımızı da alan danışanlarımız oldu.
  Randevu nasıl alınıyor?
Çalışmamız hakkında detaylı bilgi ve randevu almak için 0542 447 5050 nolu telefonumuzdan bize ulaşabilirler.1 haftalık ön tespit  deneme programı ücretsizdir. Deneme TELKİNLERi BU LİNKTEN İNDİREBİLİRSİNİZ.      

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here