Hayatimdegisti.com kişisel gelişim ritmotrans telkinli Cd'leri

Hayatimdegisti.com kişisel gelişim ritmotrans telkinli Cd'leri (http://www.hayatimdegisti.com/forum/index.php)
-   Yoga (http://www.hayatimdegisti.com/forum/yoga/)
-   -   Niyama ( Kesin Kontrol ) Kişisel Eylem Kontrolü (http://www.hayatimdegisti.com/forum/yoga/622813-niyama-kesin-kontrol-kisisel-eylem-kontrolu.html)

TR-ance 07-04-2013 10:52 PM

Niyama ( Kesin Kontrol ) Kişisel Eylem Kontrolü
 
Niyama olarak denilen prensipler hayata geçirilince olumsuz eğilimler giderilmekte, kötü alışkanlıklar yenilmekte, negatif enerji atılmakta ve insan kendinin evrenin tüm canlı varlıklarıyla bir aile olduğunun farkına varmaktadır.

Bu aşama da 10 prensibe dayanmaktadır:

1. Şauça - (Temizlik) Kirlilik kontrolü
2. Santoşa - (Yetinme) Açgözlülük kontrolü
3. Tapas - (Soyutlanma) Fazlalık kontrolü
4. Svadhyaya - (Eğitim) Cehalet kontrolü
5. İşvara Pranidhana - (Mutlak Varlığı Algılama) Algı kontrolü
6. Astikya - (Sadakat) Bağlılık kontrolü
7. Dana - (Hayırseverlik) Bencillik kontrolü
8. Hri - (Alçakgönüllülük) Gurur kontrolü
9. Mati - (Analiz) Düşünce kontrolü
10. Vrata - (Yemin) Değişkenlik kontrolü

Yama ile Niyama basamaklarının 10 prensibi Darşana Upanişada, Gandharva Tantra ve Agni Purana kitaplarında açıklanmıştır. Yoga sisteminin bu ilk iki basamağında duygular, düşünceler ve eylemler analiz edilmekte ve denetim altına alınmaktadır. İnsan artık duygularının, düşüncelerinin ve eylemlerinin kölesi değil efendisi olmaktadır. Bu kaderi kontrol etmenin başlangıcıdır. Denetim ve kontrol işlemi doğal bir şekilde gelişmektedir. İnsan duygularını, düşüncelerini ve eylemlerini sadece analiz etmekte ve kendine baskı yapmadan kontrol etmeye çalışmaktadır.

Geniş felsefi manada Niyama basamağı 'pozitifleri güçlendirme' olarak yorumlanabilir. Yoga yolunda birey negatif niteliklerden kurtularak pozitif nitelikleri güçlendirmelidir. Yama prensiplerin uygulanması evrensel niteliktedir oysa, Niyama prensiplerin uygulanması bireysel niteliktedir.

Niyama prensiplerini uygulayarak birey şunları elde etmektedir:

1. Yaşam enerjisini kozmik kaynaktan bedene toplama yeteneğini
2. Bu enerjiyi alt enerji merkezlerine yönlendirme yeteneğini
3. Yaşam enerjisini kullanarak enerji merkezlerini dengeleme yeteneğini
4. Bu enerjiyi üst enerji merkezlerine yükseltme yeteneğini

Niyama prensipleri, bireyin kendisiyle ilgili kişisel uygulamalardır. Bu prensipler sayesinde duyular ve duyu organları kontrol edilmektedir.



---Paramahamsa Yogaçarya Maha Yogi Akif Manaf---


WEZ Format +3. Şuan Saat: 07:34 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1